Thông tấn xã Giải phóng:

Duy trì “mạch máu” thông tin giữa chiến trường ác liệt 

Cập nhật ngày: 11/10/2019 - 23:48

BTN - Đúng 19 giờ ngày 12.10.1960, tại khu rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi bản tin đầu tiên của mình, đánh dấu sự ra đời và thực hiện sứ mệnh thông tin vẻ vang.

Các phóng viên TTXGP trao đổi kinh nghiệm làm thông tin ảnh. Ảnh: TTXVN

Sau chiến thắng Tua Hai (ngày 26.1.1960) tại Tây Ninh, cơ quan Xứ uỷ Nam kỳ dời về Căn cứ Dương Minh Châu và xúc tiến việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Để phục vụ cho việc tuyên bố thành lập Mặt trận vào ngày 20.12.1960 và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng miền Nam, Ban Tuyên huấn Xứ uỷ đã giao đồng chí Đỗ Văn Ba, nguyên phụ trách Chi nhánh Việt Nam Thông tấn xã Nam bộ trong thời kháng chiến chống Pháp, chịu trách nhiệm về nhân sự, phương tiện kỹ thuật… chuẩn bị cho sự ra đời của Thông tấn xã Giải phóng. 

Đúng 19 giờ ngày 12.10.1960, tại khu rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi bản tin đầu tiên của mình, đánh dấu sự ra đời và thực hiện sứ mệnh thông tin vẻ vang. Trong suốt quá trình 15 năm hoạt động dưới bom đạn kẻ thù (1960-1975), Thông tấn xã Giải phóng đã duy trì mạch thông tin thông suốt, kịp thời về cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam vì hoà bình thống nhất nước nhà đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Ngày 12.5.1976 là thời khắc lịch sử của ngành Thông tấn cách mạng. Việt Nam Thông tấn xã cùng Thông tấn xã Giải phóng, hai người anh em ruột thịt, tuy hai mà một, đã chính thức hợp nhất với tên gọi là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hoà với khí thế cách mạng chung của toàn dân tộc, bước vào giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Báo Tây Ninh xin giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động của Thông tấn xã Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước:

Ra mắt Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Lễ truy điệu các liệt sĩ TTXGP hy sinh trong đợt tổng tấn công Mậu Thân năm 1968.

Bộ phận điện vụ của Thông tấn xã Giải phóng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các phóng viên TTXGP trao đổi kinh nghiệm làm thông tin ảnh.

Phóng viên Thông tấn xã Giải phóng và Việt Nam Thông tấn xã tham gia đưa tin trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4.1975.

Các chiến sĩ thi đua của TTXGP trong Liên hoan thi đua Ban Tuyên huấn Trung ương Cục (1968).

Đội nữ du kích của TTXGP tại căn cứ.

Các phóng viên Trần Mai Hưởng và Ngọc Đảm tham gia đưa tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4.1975.

Sinh hoạt văn nghệ tại TTXGP trong căn cứ năm 1966.

L.Đ.H

(Ảnh tư liệu TTXVN)