Gần 2.300 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được miễn, giảm lãi vay 

Cập nhật ngày: 22/06/2021 - 10:02

BTNO - Thực hiện chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến cuối tháng 5.2021, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 255 khách hàng với tổng dư nợ là 181 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 2.300 khách hàng với tổng dư nợ 5.068 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường (lũy kế từ 23.1.2020 đến 31.5.2021) cho 6.110 khách hàng với số vốn vay là 24.144 tỷ đồng. Riêng Ngân hàng chính sách xã hội đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 121.645 khách hàng với tổng dư nợ là 447 tỷ đồng.

Một buổi giải ngân vốn của phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu

Trước đó, ngày 2.4.2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17.5.2021 với nhiều điều khoản nới lỏng hơn cho cả ngân hàng và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tốt hơn cho khách hàng.

Túc Đồng