Thị xã Hòa Thành:

Gần 2.400 trường hợp được khen thưởng trong công tác thi đua 

Cập nhật ngày: 25/01/2022 - 09:13

BTNO - Mới đây, UBND thị xã Hòa Thành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Văn Phong.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào.

Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân.

Nổi bật là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Chung  tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Xã Trường Đông được công nhận đạt chuẩn nâng cao năm 2020 và  xã Long Thành Nam, Trường Tây cơ bản đạt 16/16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021.

 Năm 2021, toàn thị xã có gần 2.400 trường hợp được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Trong đó, 177 bằng  khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 34 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 4 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 16 tập thể lao động xuất sắc và 750 giấy khen của Chủ tịch UBND Thị xã, 264 chiến sĩ thi đua cơ sở, gần 1.150 lao động tiến tiến.

Dịp này, UBND thị xã Hòa Thành khen thưởng cho 27 tập thể và 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Võ Liêm