Gần 5 triệu trẻ em VN sống trong hoàn cảnh đặc biệt

Cập nhật ngày: 16/08/2009 - 09:42

Cả nước hiện có tới 4,7 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nằm trong 4 nhóm đối tượng: trẻ em bị buôn bán, bắt cóc; trẻ bị ngược đãi, bạo hành; trẻ sống trong gia đình nghèo và trẻ em bị tai nạn thương tích.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến nay, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là hơn 1,6 triệu em (chiếm 6,55% tổng số trẻ em dưới 16 tuổi).

Đó là trẻ em thuộc các nhóm: mồ côi, không nơi nương tựa; trẻ khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân chất độc hoá học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em lang thang; trẻ bị xâm hại tình dục; trẻ nghiện ma túy…

Nếu tính cả 4 nhóm đối tượng trẻ em bị buôn bán, bắt cóc; trẻ bị ngược đãi, bạo hành; trẻ sống trong gia đình nghèo và trẻ em bị tai nạn thương tích, tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lên tới 4,7 triệu em (chiếm hơn 20% trẻ em dưới 16 tuổi).

Ngày 14.8, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2009-2010. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Hội sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông, chiến dịch nâng cao nhận thức nhằm quảng bá quyền trẻ em, đặc biệt là tình hình thực tế và nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chú trọng trẻ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ đối tượng có nguy cơ dễ bị xâm hại.

(Theo dantri)


Liên kết hữu ích