BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 500 thủ tục, mẫu đơn đăng tải trên website của tỉnh

Cập nhật ngày: 02/11/2009 - 04:13

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31.3.2009 về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009 -2010, trang Thông tin điện tử Tây Ninh www.tayninh.gov.vn đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh. Cụ thể, các sở, ngành đã nhanh chóng đưa lên website tỉnh gần 500 thủ tục, hướng dẫn, mẫu đơn… về các lĩnh vực tư pháp, giao thông vận tải, xây dựng, đầu tư, văn hoá, thể thao, du lịch… và các thủ tục hành chính công cấp xã, cấp huyện (cấp huyện 199 thủ tục, cấp xã 150 thủ tục).

Website Tây Ninh còn tăng cường đăng các văn bản của tỉnh như Nghị quyết HĐND, văn bản pháp quy, văn bản điều hành, thông báo… và các văn bản thuộc Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (Đề án 30). Các văn bản này được cập nhật thường xuyên, đã thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách của tỉnh cho đông đảo doanh nghiệp và người dân trong, ngoài tỉnh.

Ngoài ra, việc sử dụng thư điện tử trong cơ quan Nhà nước cũng được quan tâm, bước đầu đã cấp gần 1.000 hộp thư điện tử cho các cá nhân và đơn vị trong tỉnh đăng ký sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai việc cấp hộp thư điện tử cho tất cả cán bộ công chức. Trang thông tin điện tử Tây Ninh www.tayninh.gov.vn là kênh thông tin điện tử chính thức của tỉnh trên internet, góp phần quan trọng vào hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại địa phương.

Tâm Giang