GDP 9 tháng đầu năm tăng 10% so cùng kỳ năm trước

Cập nhật ngày: 23/09/2009 - 06:00

Trong 10% giá trị GDP tăng, công nghiệp-xây dựng 26,9%; dịch vụ 43,3%.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh tăng 10% so cùng kỳ năm 2008 nhưng mức tăng trưởng đạt thấp hơn (9 tháng năm 2008 có mức tăng GDP 13,12%). Trong 10% giá trị GDP tăng, ngành dịch vụ chiếm 4,4%; công nghiệp-xây dựng tăng 3,9%; nông nghiệp tăng thấp nhất, chỉ 1,73%. Cơ cấu GDP: ngành nông-lâm-ngư nghiệp 29,8%; công nghiệp-xây dựng 26,9%; dịch vụ 43,3%.

Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp 9 tháng đạt 4.021 tỷ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 4.769 tỷ đồng, tăng gần 16% so cùng kỳ (trong đó, doanh nghiệp nhà nước tăng 54,6%; khu vực dân doanh tăng 15%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,9); giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 5.552 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 479,3 triệu USD (79,9% kế hoạch), tăng 1,53% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12%, kinh tế nhà nước giảm 13,5%, kinh tế dân doanh giảm 20,5%. Các mặt hàng xuất khẩu tăng là sản phẩm nhựa (gần 64%), giày thể thao (11%), hàng dệt may (9,7%); các sản phẩm xuất khẩu giảm là cao su (gần 42%), bột mì (gần 30%). Kim ngạch nhập khẩu đạt 254,7 triệu USD, đạt 79,6% kế hoạch, giảm 10,2% so cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến ngày 15.9, đã có 53 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương 248,4 triệu USD; bằng 91,4% số dự án, bằng 95,7% về vốn đăng ký, trong đó vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 67,8 triệu USD (bằng 47% so cùng kỳ).

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.500 tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán (2.034 tỷ đồng), tăng 8,58% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 940,5 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu 114,6 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.534 tỷ đồng, đạt 65,36% dự toán, tăng 31,23% so cùng kỳ.

Theo đánh giá chung của Sở KH&ĐT, sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân địa phương cùng với việc thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH trong 9 tháng qua đã mang lại những kết quả đáng mừng: Kinh tế tỉnh nhà có dấu hiệu phục hồi và phát triển theo hướng tích cực; GDP tăng dần qua các quý; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng so cùng kỳ; giải quyết được việc làm cho nhiều lao động; kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích đạt kết quả khả quan, diện tích trồng rừng tăng mạnh so cùng kỳ; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, gia đình chính sách và hộ nghèo được chăm lo nhiều hơn…

Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng còn ở mức thấp so với các năm trước, chỉ tiêu phát triển ở hầu hết các lĩnh vực đều không đạt; kim ngạch xuất khẩu đạt thấp; công tác cân đối ngân sách gặp khó khăn; tiến độ triển khai đầu tư các trung tâm thương mại còn chậm; tiến độ đầu tư tại các KKTCK còn chậm, còn “vướng” khâu đền bù giải toả; tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản còn đạt rất thấp so với yêu cầu đặt ra, việc triển khai thực hiện các dự án còn chậm; dịch cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp, nguy hiểm; tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước còn chưa được hạn chế, mức độ ô nhiễm tăng; công tác cải cách hành chính, nhất là khâu tổ chức thực hiện còn yếu kém, chậm được khắc phục. Nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng đã hạn chế tốc độ giải ngân và khả năng thu hút vốn đầu tư phát triển…

Phát biểu tại phiên họp, đại diện các sở, ngành, các Ban HĐND có nhiều ý kiến đóng gọp cụ thể trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường, nhà trọ công nhân, tuyển dụng lao động, đời sống dân nghèo…

Chủ trì hội nghị, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: ông Phạm Văn Tân, bà Nguyễn Thị Giảm và ông Võ Hùng Việt chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn tồn tại, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2009, trong đó hết sức chú trọng công tác phòng chống cúm A/H1N1.

BẢO TÂM