Ghi nhận các kiến nghị của thị xã Hoà Thành và thành phố Tây Ninh về phát triển đô thị 

Cập nhật ngày: 18/03/2023 - 10:11

BTN - Ngày 17.3, tổ khảo sát số 2 của HĐND tỉnh do ông Võ Quốc Khánh- Phó trưởng Ban Pháp chế làm tổ trưởng làm việc với lãnh đạo HĐND, UBND thị xã Hoà Thành và thành phố Tây Ninh về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Một góc đô thị thị xã Hoà Thành.

Lãnh đạo thị xã Hoà Thành và thành phố Tây Ninh báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với thị xã Hoà Thành, để phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2025, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đề án phát triển đô thị được UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện bảo đảm tuân thủ theo các quy định.

UBND tỉnh đã phê duyệt đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hoà Thành trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030. UBND thị xã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hoà Thành trở thành đô thị thông minh; giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các phòng, ban chức năng thực hiện các dự án thành phần thuộc đề án.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thị xã Hoà Thành đã được HĐND Thị xã thông qua, tổng nguồn lực để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị là trên 1.069 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu trên 423,5 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách Thị xã.

Trên cơ sở đó, hằng năm, UBND Thị xã xây dựng kế hoạch và đầu tư các công trình, dự án chỉnh trang đô thị; bố trí kinh phí thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất, giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đảm bảo các công trình phát huy được công năng sử dụng, gia tăng tuổi thọ.

Trên địa bàn Thị xã đang triển khai một số dự án trọng điểm như dự án đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Toà thánh đến QL 22B), hệ thống thu gom và xử lý thoát nước thải giai đô thị Hoà Thành giai đoạn 1, hệ thống thu gom và xử lý thoát nước thải giai đô thị Hoà Thành giai đoạn 2, đường Trường Hoà - Chà Là (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784). Ngoài ra, các ngành như điện lực, cấp nước, viễn thông... đã đầu tư nâng cấp hệ thống đường ống, đường dây, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Thị xã Hoà Thành kiến nghị cho phép cấp huyện được thành lập đội quản lý trật tự đô thị để tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; giảm thiểu việc xây dựng không phép, trái phép, sai phép. Kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét bổ sung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thị xã Hòa Thành, nhất là tại các khu vực định hướng phát triển trong tương lai. Trong đó, xem xét đầu tư ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật cho một số tuyến đường; ưu tiên đầu tư xây dựng các trường học đã xuống cấp, mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Đối với thành phố Tây Ninh là đô thị thuộc vùng trung tâm của tỉnh, Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh định hướng đến năm 2025 thành phố Tây Ninh là đô thị loại II. Đến nay, tỷ lệ đô thị hoá đạt 82,7%, tỷ lệ nhà kiên cố bình quân đạt 97,82%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt 85%, chỉ tiêu về cây xanh, công viên đô thị đạt 9,14m2/người, cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 5,25m2/người. Các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội khác như trường học, y tế, trung tâm văn hoá, thể thao, thương mại… bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn phân loại đô thị và các quy định khác có liên quan.

Lãnh đạo UBND thành phố Tây Ninh trao đổi về thực hiện chương trình phát triển đô thị của Thành phố.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Tây Ninh, hiện các chỉ tiêu đô thị loại II của Thành phố cơ bản đã đạt. Thành phố đang thực hiện song song và trình cấp thẩm quyền xem xét các nội dung: đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040, chương trình phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2030; Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Để sớm thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết đề ra, UBND Thành phố kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040, theo đó sẽ làm cơ sở phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2030, bổ sung vào Đề án nâng loại đô thị và công nhận thành phố Tây Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại II, tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu nâng loại đô thị hướng đến đô thị loại I.

Ngoài nội dung kết quả việc thực hiện nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 về chương trình phát triển đô thị, tại buổi làm việc với tổ khảo sát, lãnh đạo Thị xã Hoà Thành và Thành phố Tây Ninh trao đổi, báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh…

Thay mặt tổ khảo sát, ông Võ Quốc Khánh- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của hai địa phương. Bên cạnh đó, tổ đề nghị hai địa phương tiếp tục tuyên truyền tới người dân nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh để các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Phương Thuý