Giá điện dự kiến tăng gần 5%, áp dụng từ 1.3

Cập nhật ngày: 23/02/2010 - 08:55

Bộ Công Thương cho rằng mức tăng giá điện 4,91% là hợp lý.

Theo tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Công Thương, thẩm định đề án giá điện năm 2010 của EVN và kiến nghị phương án giá điện năm 2010, mức tăng giá điện 4,91% từ 1/3/2010 là ở mức chấp nhận được.

Bộ Công Thương đã có tính toán sơ bộ tác động của việc tăng giá điện ở cả 3 phương án đối với tốc độ tăng GDP và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Theo đó, tác động do tăng giá điện khi áp dụng phương án 3 (là tăng 4,91%) đến GDP và CPI cũng không đáng kể (sẽ tăng GDP 0,21% và tác động tăng trực tiếp CPI khoảng 0,15 - 0,2%).

Trong khi đó, nếu điều chỉnh giá điện theo phương án 1 và phương án 2, tác động do tăng giá điện đến GDP và CPI là khá lớn (tăng GDP 0,24 - 0,46% và tác động tăng trực tiếp CPI khoảng 0,17 - 0,43%).

Phương án 3 có mức tăng giá than cho điện chỉ với 15% giá than hiện hành năm 2009, từ đó giá bán lẻ điện bình quân là 1.019 đồng/kWh - chỉ tăng 4,91% so với giá bán điện bình quân thực hiện năm 2009 (970,5 đồng/kWh).

Theo Bộ Công Thương, thời điểm áp dụng từ 1.3.2010, với mức tăng dưới 5% - theo Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ - sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh giá.

Bộ Công Thương cho rằng, mức tăng giá điện tại phương án này là hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế mới thoát khỏi khủng hoảng và đang bắt đầu phục hồi.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu, việc lựa chọn phương án tăng giá điện đều có sự tham khảo ý kiến của các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

(Theo Dantri)