Bến Cầu:

Giám sát chuyên đề việc thực hiện các Dự án giảm nghèo 

Cập nhật ngày: 26/09/2021 - 22:35

BTNO - Đoàn giám sát HĐND huyện Bến Cầu do ông Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện các Dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2020 tại Phòng LĐ-TB&XH huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020, kinh tế huyện phát triển ổn định, chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,12% xuống còn 2,48%, không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, còn 493 hộ cận nghèo.

Huyện triển khai 4 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện Chương trình 135, giải ngân đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã biên giới trên 3,8 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 58 hộ nghèo ở xã Tiên Thuận và Lợi Thuận với tổng số tiền gần 658 triệu đồng. Xã An Thạnh và Long Giang hỗ trợ 43 hộ nghèo chăn nuôi gà; xã An Thạnh hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho 29 hộ trên 700 triệu đồng.

Hỗ trợ tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm cho 1.726 lượt hộ vay, gần 57,4 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ xây tặng 220 căn nhà ĐĐK cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gần 10,5 tỷ đồng; tổ chức 46 lớp dạy nghề cho 1.433 học viên, kinh phí gần 2,8 tỷ đồng; năm 2020 hỗ trợ cho 1.876 lượt hộ không có khả năng thoát nghèo, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gần 2,1 tỷ đồng; cấp 8.484 thẻ BHYT cho hộ nghèo; hỗ trợ cho 2.427 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên 1 tỷ đồng và sữa học đường cho 1.436 em với gần 29.000 hộp sữa.

Ông Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH tiếp thu các ý kiến thành viên đoàn giám sát, làm rõ hạn chế về năng lực cán bộ quản lý, thẩm định, đánh giá các Dự án triển khai chưa phù hợp, tiêu tốn ngân sách mà không hiệu quả, làm rõ kết quả huy động các nguồn lực xã hội cho các chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; đề ra giải pháp hỗ trợ hộ nghèo là người cao tuổi, sức khỏe kém, neo đơn được tiếp cận các dự án để vươn lên thoát nghèo; rà soát, đánh giá và đề ra giải pháp cụ thể đối với 493 hộ cận nghèo, tập trung chăm lo, hỗ trợ để thoát nghèo bền vững; có đề xuất, định hướng và tham mưu UBND huyện nhân rộng, nâng cao các Dự án đã phát huy hiệu quả; kiện toàn Ban Chỉ đạo và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, phòng ban trong hoạt động.

Quang Son