HĐND Bến Cầu:

Giám sát công trình đầu tư xây dựng cơ bản 

Cập nhật ngày: 16/05/2022 - 15:12

BTNO - HĐND huyện Bến Cầu vừa tổ chức giám sát về tình hình, kết quả thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến nay đối với UBND huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Bùi Viết Hùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Thực hiện Luật Đầu tư công, thời gian qua các đơn vị liên quan tích cực tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Trong 3 năm 2020, 2021 và 2022, huyện Bến Cầu đầu tư 525 công trình, dự án gần 613 tỷ đồng.

Trong năm 2020 và 2021, UBND huyện Bến Cầu phê duyệt chủ trương đầu tư 201 dự án nhóm C. Theo kế hoạch vốn năm 2022, huyện thực hiện đầu tư 126 dự án gần 223,8 tỷ đồng; tính đến hết tháng 3.2022, huyện giải ngân trên 59 tỷ đồng, đạt 26,4% so với kế hoạch vốn. Trong đó, 110 dự án được triển khai mới; đầu tư 78 dự án xây dựng xã Long Giang đạt chuẩn nông thôn mới và xã Long Thuận, Long Chữ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tổng nguồn vốn 117,4 tỷ đồng.

Kết luận buổi giám sát, ông Bùi Viết Hùng yêu cầu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ngành tiếp tục triển khai, tham mưu tháo gỡ, giải quyết tốt những tồn tại, vướng mắc.

Quang Son