Bến Cầu:

Giám sát sắp xếp, bố trí, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách 

Cập nhật ngày: 22/09/2021 - 10:58

BTNO - Ngày 20.9, Ban Pháp chế HĐND huyện Bến Cầu do ông Trần Văn Minh- Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, tổ chức giám sát việc thực hiện sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại 2 xã: Long Khánh và Long Thuận.

Ban Pháp chế HĐND huyện Bến Cầu giám sát việc thực hiện sắp xếp, bố trí, thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã Long Khánh.

Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 6.12.2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh: Long Khánh sắp xếp, bố trí 12 người hoạt động không chuyên trách ở xã; trong đó 2 chức danh Chủ nhiệm UBKT và Thủ quỹ-Văn thư lưu trữ do Phó Bí thư Đảng ủy và công chức văn phòng-thống kê kiêm nhiệm; sắp xếp, bố trí 9 người hoạt động không chuyên trách ở 4/4 ấp, trong đó chức danh Bí thư Chi bộ của 3 ấp do Trưởng ấp kiêm nhiệm.

Xã Long Thuận sắp xếp, bố trí 11 người hoạt động không chuyên trách xã: trong đó có 3 chức danh là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT và Phụ trách Đài Truyền thanh xã do Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy và Phó Bí thư Xã Đoàn kiêm nhiệm; sắp xếp, bố trí 12 người hoạt động không chuyên trách ở 5/5 ấp, trong đó chức danh Bí thư Chi bộ 3 ấp do Chủ tịch Hội CCB xã, công chức văn hóa-xã hội và Trưởng ấp kiêm nhiệm.

Ban Pháp chế HĐND huyện Bến Cầu giám sát việc thực hiện sắp xếp, bố trí, thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã Long Thuận.

Về chế độ chính sách: Người hoạt động không chuyên trách ở 2 xã được hưởng mức phụ cấp bằng 1,14 lần, mức hỗ trợ bằng 0,56 lần và phụ cấp khu vực bằng 0,2 lần mức lương cơ sở; đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã được bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng. Người hoạt động không chuyên trách ấp có mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,66 lần mức lương cơ sở; có kiêm nhiệm thì hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng.

Năm 2020, xã Long Khánh có 9 người người hoạt động không chuyên trách dôi dư, tự nguyện đăng ký nghỉ việc và được hưởng chế độ thôi việc 1 lần theo quy định của Nghị quyết Số 22 của HĐND tỉnh, với tổng số tiền gần 252,3 triệu đồng. Ngoài ra, xã Long Khánh còn hỗ trợ thêm cho những người hoạt động không chuyên trách xã có bằng tốt nghiệp: Đại học là 600.000đ và Cao đẳng là 400.000đ/01 tháng.

Phát biểu Kết luận tại đợt giám sát, ông Trần Văn Minh- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện yêu cầu UBND xã Long Khánh và Long Thuận báo cáo đầy đủ việc giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách dôi dư; có kiến nghị và đề xuất về việc sử dụng kinh phí dôi dư do kiêm nhiệm; xem xét hỗ trợ nữ hoạt động không chuyên trách khi nghỉ thai sản và việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp.

Quang Son