MTTQ Tây Ninh:

Giám sát việc lãnh đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên 

Cập nhật ngày: 10/10/2019 - 18:35

BTNO - Vừa qua, đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQVN tỉnh do ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Huyện uỷ Tân Châu về việc lãnh đạo khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Trước đó, đoàn khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 đối với Đảng uỷ các xã trên địa bàn huyện Tân Châu, gồm Tân Hà, Tân Hội, Tân Thành và Suối Dây.

Đoàn giám sát làm việc với Huyện ủy Tân Châu.

Theo báo cáo, Đảng bộ huyện Tân Châu hiện có 57 chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên trên toàn đảng bộ huyện là 3.277 đảng viên.

Công tác triển khai Nghị quyết số 04, Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 55 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” được Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể bằng Kế hoạch số 41, Kế hoạch số 35; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ định kỳ, họp tổ dân cư tự quản, định hướng tuyên truyền Chỉ thị 05 gắn với chuyên đề hàng năm.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xuất hiện cách làm hay, gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt; việc học tập và làm theo Bác được lan toả từ sự nêu gương của đảng viên.

Huyện uỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 17 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.014 cán bộ, đảng viên; tổ chức cho 328 cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện 3 nội dung “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và 5 nội dung trong “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”; lấy nội dung đăng ký, cam kết thực hiện phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Kết quả xếp loại năm 2018, đảng viên loại A có 334 đảng viên, chiếm 11,7%; loại B có 2.415 đảng viên chiếm tỷ lệ 84,79%; loại C có 88 đảng viên, tỷ lệ 3%; loại D có 7 đảng viên tỷ lệ 0,02%.

Nhằm xây dựng, chỉnh đốn đảng từ cơ sở, Đảng uỷ các xã thực hiện nghiêm túc phê và tự phê bình. Những mặt hạn chế chủ yếu tập trung ở việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và công tác chuyên môn. Qua kết quả xếp loại hàng năm và hoạt động ở cơ sở, Đảng bộ huyện Tân Châu nhận thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của tổ chức Đảng ở cơ sở và cán bộ, đảng viên được thực hiện đồng bộ; đảng viên thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm và phấn đấu khắc phục. Tuy nhiên, việc thực hiện Sổ phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên còn tồn tại những hạn chế nhất định; việc tự nhận xét của đảng viên, đánh giá hàng năm của cấp uỷ, chi bộ có nơi còn hình thức, chưa chất lượng.

Hoạt động công khai 27 biểu hiện theo Quyết định 99 của Ban Bí thư ban hành trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Huyện uỷ quan tâm, chỉ đạo cấp bảng công khai đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các hình thức công khai được thực hiện gồm: niêm yết tại trụ sở cơ quan; sinh hoạt định kỳ các chi bộ trực thuộc; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; tuyên truyền trong cho đoàn viên, hội viên thông qua các cuộc sinh hoạt các chi, tổ hội... Tuy nhiên, việc niêm yết ở một số xã (Tân Hội, Suối Dây) chưa đúng quy định, nội dung công khai chưa đẩy đủ.

Qua 5 năm thực hiện Quyết định 217, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện đã thực hiện 75 cuộc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân 92 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 138 cuộc; tổ chức phản biện được 2 cuộc; tổ chức 2 hội nghị góp ý dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy; tổng hợp 70 lượt ý kiến nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền các cấp.

Cấp ủy Đảng huyện Tân Châu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 nhưng hoạt động giám sát tổ chức Đảng, đảng viên theo Quy định 124 còn hạn chế.

Bên cạnh hoạt động giám sát của Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Châu tăng cường giám sát đảng, đưa nội dung kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 và 2019. Kết quả, đã kiểm tra 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên, sau kiểm tra có nhắc nhở, rút kinh nghiệm, chưa có trường hợp nào phải đưa ra xem xét, xử lý kỷ luật.

Song song với thực hiện kiểm tra đảng, việc giáo dục công chức thực hiện đạo đức công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân và công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân được UBND huyện đặc biệt quan tâm. Năm 2018, qua kiểm tra cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đã phát hiện và kịp thời xử lý 6 trường hợp cán bộ, công chức cấp xã vi phạm quy định trong công tác quản lý nhà nước (2 trường hợp bị khiển trách, 2 trường hợp cảnh cáo và buộc thôi việc 2 trường hợp).

Thực hiện Quyết định số 2910 của Tỉnh uỷ về Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Từ 2017 đến nay, Huyện uỷ tổ chức 2 hội nghị đối thoại định kỳ năm 2017, 2018, tổng hợp 34 ý kiến của nhân dân chuyển các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ.

Bên cạnh hoạt động tiếp xúc định kỳ, cấp uỷ, chính quyền huyện Tân Châu tổ chức thành cuộc đối thoại chuyên đề thông qua hoạt động tiếp và xử lý đơn thư của công dân, đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội, cụ thể là lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền huyện Tân Châu đối thoại với nhân dân ấp Tân Tiến, xã Tân Phú về việc vận chuyển lưu thông xe chở cát của Công ty TNHH Việt Úc. Công tác đối thoại với người dân đã góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực hiện chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 4/12 xã tổ chức được hội nghị đối thoại (Tân Hưng, Tân Đông, Tân Phú và Suối Ngô); còn lại 8/12 xã trên địa bàn huyện chưa tổ chức được hội nghị đối thoại. Mặt hạn chế này đã được đoàn giám sát chỉ ra và Ban Thường vụ huyện uỷ ghi nhận, có hướng chấn chỉnh trong thời gian tới.

Sau gần 2 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Huyện uỷ tổ chức kiểm tra 22 tổ chức đảng, 6 đảng viên, giám sát chuyên đề được 18 tổ chức đảng, 7 đảng viên. Tổng số đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật đối chiếu với nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là 25 đồng chí, trong đó suy thoái về tư tưởng chính trị có 16 đồng chí; suy thoái đạo đức lối sống có 9 đồng chí. Đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển trách 12 đảng viên, cảnh cáo 11 đảng viên và khai trừ 2 đảng viên; trong đó 1 trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, bị bắt quả tang nhận hối lộ đã bị khởi tố và đình chỉ sinh hoạt đảng.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Tân Châu trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương và của tỉnh. Bước đầu đã phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác giám sát thực hiện chưa đều, công tác phản biện xã hội còn thể hiện chủ yếu là góp ý; các kiến nghị sau giám sát chung chung, tránh né, ngại đụng chạm; công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; một số vấn đề tồn tại, bức xúc ở địa phương liên quan đến chất lượng tổ chức đảng, liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, đến sự nhũng nhiễu, biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên nhưng Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội chưa mạnh dạn giám sát, kiến nghị.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ huyện uỷ Tân Châu cần quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; kịp thời phát hiện, có biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn huyện, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài mà nhân dân bức xúc kiến nghị nhiều lần.

Nguyễn Phượng