Giá xăng tăng thêm 303 đồng/lít 

Cập nhật ngày: 05/06/2017 - 22:47

Chiều 5-6, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, tăng giá các loại xăng từ 283 đồng/lít đến 303 đồng/lít, tăng giá các loại dầu từ 139 đồng/kg đến 326 đồng/lít.

Cụ thể, sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92: tăng 303 đồng/lít;
- Xăng E5: tăng 283 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 225 đồng/lít; 
- Dầu hỏa: tăng 326 đồng/lít; 
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 139 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở:

- Xăng RON 92: không cao hơn 17.366 đồng/lít; 
- Xăng E5: không cao hơn 17.154 đồng/lít; 
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.485 đồng/lít; 
- Dầu hỏa: không cao hơn 12.118 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.035 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu và điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 5-6-2017.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 20-5, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 197 đồng/lít đến 211 đồng/lít; giảm giá các loại dầu từ 6 đồng/kg đến 343 đồng/lít.

Nguồn Báo Nhân dân