Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II năm 2022: Khẳng định uy tín, lan toả, nâng tầm công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng 

Cập nhật ngày: 13/01/2023 - 21:36

BTNO - Sau hai năm tổ chức, Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh đã khẳng định uy tín của giải, tính lan toả và nâng tầm công tác tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.

Đại diện các tập thể, tác giả/nhóm tác giả được khen thưởng tại lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022.

Thường trực Tỉnh uỷ khen thưởng tập thể xuất sắc cho đơn vị Báo Tây Ninh tại lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022

Để hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng do Trung ương phát động và trao giải hằng năm, Tây Ninh và một số địa phương khác trong cả nước triển khai Giải báo chí Búa liềm vàng ở cấp tỉnh.

Cách làm này nhằm chọn lựa bước một đối với những tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc, đồng thời thúc đẩy phong trào viết về công tác xây dựng Đảng ở từng cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài tỉnh. Sau hai năm tổ chức, Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh đã khẳng định uy tín của giải, tính lan toả và nâng tầm công tác tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tích cực chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022 và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII- năm 2022 (Giải Búa liềm vàng) một cách nghiêm túc; kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị định hướng thông tin vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm, góp phần triển khai có hiệu quả Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc.

Để hưởng ứng giải, các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng các văn bản chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện, đặc biệt có địa phương đã phát động cuộc thi viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022.

Tiêu biểu như Ban Thường vụ Huyện uỷ Dương Minh Châu đã tổ chức cuộc thi viết “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ I - năm 2022; Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành kế hoạch có quy định số lượng cụ thể bài, tác phẩm tham gia Giải cho từng cấp uỷ, đơn vị trực thuộc....

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đã đưa nội dung điểm thưởng trong bảng điểm thi đua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm động viên, khích lệ Ban Tổ chức cấp huyện và tương đương làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ triển khai hiệu quả Giải báo chí, có tác phẩm gửi tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022 và Giải Búa liềm vàng toàn quốc.  

Theo đánh giá của Ban tổ chức giải, điểm nổi bật của Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II năm 2022 là số lượng tác phẩm báo chí gửi tham gia nhiều hơn 66,67%, số lượng tác phẩm gửi tham gia Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII năm 2022 cũng nhiều hơn 25,9%.

Đặc biệt, đã có hai tác giả ngoài tỉnh gửi tác phẩm dự thi (phóng viên Báo Thanh niên phụ trách địa bàn tỉnh Tây Ninh dự thi 3 tác phẩm và Giảng viên Trường cao đẳng Cần Thơ dự thi 3 tác phẩm). Điều này cho thấy Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh đã lan toả mạnh mẽ, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Cụ thể về số lượng tác phẩm dự thi, trong kỳ, Ban tổ chức Giải đã tiếp nhận 80 tác phẩm báo chí dự thi. Sau khi tổng hợp, phân loại, có 28 tác phẩm bị loại do không đáp ứng quy định thể lệ giải, chất lượng thấp; 52/80 tác phẩm được đưa vào chấm chung khảo.

Qua kết quả chấm giải của Hội đồng chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II năm 2022, Ban tổ chức giải xét chọn 11 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích) và 3 giải tập thể gồm Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có thành tích trong công tác chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giải và có nhiều tác giả, tác phẩm đạt giải.

Căn cứ vào thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Ban tổ chức giải đã xét chọn 34 tác phẩm báo chí có chất lượng tốt gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022. Các tập thể và tác giả/nhóm tác giả đạt giải đã được Thường trực Tỉnh uỷ khen thưởng và trao giải rất trang trọng tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Tỉnh uỷ.  

Viết, sáng tác tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng đòi hỏi người viết phải am hiểu sâu sắc, nắm vững các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, sáng tác tác phẩm báo chí thường xuyên, chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do số lượng cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia giải này còn tương đối ít.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban tổ chức giải sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023, gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ và nhân dân tham gia sáng tác các tác phẩm báo chí xuất sắc gửi tham gia giải, góp phần cho Giải ngày càng mở rộng, lan toả và có chất lượng.

Báo Tây Ninh là một trong những đơn vị hưởng ứng tích cực Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng của Trung ương, của tỉnh và đã đạt một số giải thưởng cao. Tại kỳ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020, Báo Tây Ninh có loạt bài “Đổi thay trên một vùng biên” của nhóm tác giả Phương Thuý - Tâm Giang đoạt giải C; loạt 5 bài của tác giả Đồng Viết Thắng đoạt giải “Tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống diễn biến hoà bình” và loạt bài “Người Khmer ở Kà Tum theo Đảng” của nhóm tác giả Đức An - Lê Quân - Nguyễn Thiện được lựa chọn vào vòng chung khảo. Báo Tây Ninh được vinh danh là một trong 15 tập thể xuất sắc, đóng góp tích cực trong tuyên truyền về xây dựng Đảng và có nhiều đề tài tham dự giải.

Tại kỳ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021, Báo Tây Ninh có loạt bài “Tôn giáo trong lòng dân tộc, vì dân tộc” của nhóm tác giả Phương Thuý - Viết Thắng đạt giải Khuyến khích.

Hải Đăng