Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Giai đoạn 2011-2020: Lĩnh vực CCHC đạt nhiều kết quả khả quan 

Cập nhật ngày: 23/08/2020 - 09:14

BTNO - Điểm nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 là việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 10 năm qua, công tác CCHC được cấp uỷ, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá trong công tác CCHC gắn với điều kiện và tình hình thực tế địa phương. 

Các cấp, các ngành luôn xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, điều hành của từng cơ quan, đơn vị và các địa phương trên toàn tỉnh. Điểm nổi bật trong CCHC giai đoạn 2011-2020 là việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai thí điểm nhiều mô hình chuyển giao Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã sang Bưu điện cùng cấp; chuyển giao toàn bộ nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan về đất đai tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; thí điểm triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện… được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đối với công tác cải cách TTHC, chỉ số thành phần về lĩnh vực này của Tây Ninh được Bộ Nội vụ công bố và Văn phòng Chính phủ đánh giá cao (luôn đạt trên 90% của điểm tối đa theo quy định) trong xác định Chỉ số CCHC.

Tính đến nay, tỉnh đã trang bị 100% hệ thống camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được giám sát tập trung tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nhằm giám sát toàn bộ quá trình hoạt động, thực hiện của Bộ phận Một cửa các cấp, đồng thời đây là cơ sở quan trọng giúp cho tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp, đặc biệt là công tác CCHC trong thời gian tới.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương đã làm tốt công tác cải cách TTHC, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nên hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019).

Điều này chứng tỏ các ngành, các cấp của tỉnh đã có sự thay đổi, cố gắng cải thiện rõ nét điểm số của các tiêu chí thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). TTHC được công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết gắn với quá trình hoạt động hiệu quả của Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh.

TC