BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 2012 - 2015: Chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm giảm các loại tội phạm

Cập nhật ngày: 17/12/2012 - 05:43

Tuổi trẻ lực lượng Công an Tây Ninh đi đầu trong công tác phòng, chống tội phạm.

(BTNO) – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015. Trong đó nhấn mạnh đến việc chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm mới.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững kỷ cương, pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của các cấp, các ngành và trong cộng đồng dân cư, trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân; không để tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an các cấp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tiếp tục kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm theo Chương trình mục tiêu 4 giảm của tỉnh.

Tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên giới Campuchia trong phòng, chống các loại tội phạm, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Theo đó, trong giai đoạn 2012 – 2015, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm, giảm từ 5% đến 7% tỷ lệ tái phạm tội phạm trong số phạm nhân được đặc xá, mãn hạn tù. Ít nhất 60% số đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, người được đặc xá tha tù được bảo lãnh, giúp đỡ, cảm hoá, giáo dục tiến bộ tại cộng đồng dân cư. Tổ chức đào tạo, dạy nghề cho phạm nhân, phấn đấu đến năm 2015, có 100% phạm nhân trong độ tuổi lao động được dạy nghề trong các cơ sở giam giữ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá, xử lý tội phạm, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Phấn đấu hằng năm đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trên 70%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý, tội phạm về môi trường. Từng bước kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm do người chưa thành niên gây ra. Tập trung chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm giảm các loại tội phạm đang nổi lên, diễn biến phức tạp như giết người, cướp, cướp giật tài sản, đòi nợ thuê, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, chống người thi hành công vụ...

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh vừa qua, UBND tỉnh cho biết, từ tháng 16.11.2011 đến 15.10.2012, tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội xảy ra 713 vụ - giảm 93 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 501 vụ - đạt 70,2%, bắt giữ 806 đối tượng…   

HY UYÊN