Huyện Gò Dầu:

Giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện 359 công trình đầu tư xây dựng cơ bản 

Cập nhật ngày: 04/12/2021 - 18:28

BTNO - Ngày 3.12, Thường trực HĐND huyện Gò Dầu có buổi giám sát về chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Quang cảnh buổi giám sát.

Giai đoạn 2016 – 2020, có 359 công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện với tổng số vốn trên 904 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, việc phân bổ nguồn vốn, lập kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh quyết toán tuân thủ theo quy định về quản lý vốn đầu tư, thanh toán vốn theo tiến độ khối lượng thực hiện, quyết toán vốn theo khối lượng đã được chủ đầu tư và các bên liên quan nghiệm thu. Việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đúng quy định. Chất lượng các công trình được bảo đảm, phát huy hiệu quả công trình. Công tác duy tu, bảo dưỡng công trình được quan tâm…

Bên cạnh đó việc sử dung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn. Nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn vốn đầu tư trên địa bàn còn hạn chế. Thủ tục còm rườm rà, không phân biệt quy mô và nguồn vốn nên khó khăn trong quá trình thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án, công trình còn gặp khó khăn, vướng mắc chậm bàn giao mặt bằng thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Hữu Bảo