BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 5 năm 2011 - 2015: Tiếp tục lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá

Cập nhật ngày: 19/02/2011 - 05:23

Cải cách hành chính đã được thực hiện trong nhiều năm qua, kết quả từng bước đã tạo được sự thông thoáng trong mối quan hệ giữa chính quyền với người dân; chính quyền với doanh nghiệp… Thế nhưng trong quá trình thực hiện cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế, do vậy “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh”, UBND tỉnh vẫn chọn “cải cách hành chính” là một trong 3 khâu đột phá!

Cải cách hành chính được xác định là một trong ba giải pháp quan trọng  để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Kết quả công tác này đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy quá trình đổi mới nền kinh tế. Đặc biệt là trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, Tây Ninh đã từng bước thực hiện được việc “mở cửa” để hội nhập; nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã chọn Tây Ninh để đầu tư.

Phòng một cửa xã Thạnh Tây, Tân Biên

Để đạt được mục tiêu đề ra trong cải cách hành chính, tạo sự thông thoáng, tỉnh đã đưa vào rà soát 1.500 thủ tục, và đưa vào phương án đơn giản hoá tới 926 thủ tục. Số đầu mối có liên quan gây chồng chéo trong quản lý Nhà nước ở cấp tỉnh đã giảm từ 26 còn 21 đầu mối, cấp huyện giảm từ 13 còn 12 đầu mối. Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính từng bước được xác lập, dịch vụ hành chính công bước đầu được thông suốt, công khai, minh bạch, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Tuy nhiên bộ máy và hoạt động hành chính tỉnh ta vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém cả về thủ tục và chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ sở. Hệ thống văn bản được ban hành nhiều, nhưng chất lượng chưa cao, vẫn còn tình trạng chồng chéo, hay “ông chểnh bà mảng” thiếu sự đồng bộ thống nhất. Ví dụ trong việc xác nhận các thành viên trong một gia đình có chung hộ khẩu thường trú, trong đó có người đã cắt hộ khẩu do chết, có tờ báo tử, nhưng vẫn phải qua công an xác nhận. Hay việc cùng một lúc phải xuất trình nhiều loại giấy tờ tuỳ thân, rồi phải thêm khâu xác nhận ở nơi cư trú để giải quyết một việc có liên quan đến cá nhân. Về trình độ của đội ngũ cán bộ tuy có được nâng lên rõ rệt, nhưng cũng còn bộc lộ yếu kém về năng lực và trách nhiệm trong công tác chưa cao. Năng lực đọc và nhận biết nội dung văn bản, năng lực hệ thống, tổng hợp các loại văn bản, và năng lực hướng dẫn người dân thực hiện các bước sao cho có trình tự để tiết kiệm thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính, không phải đi lại, chi phí nhiều… Nhất là ở cấp cơ sở, nơi “cọ xát trực tiếp” với nhân dân, nhận thức về pháp luật, kiến thức quản lý Nhà nước của  cán bộ cơ sở chưa được trang bị đầy đủ, nên rất khó giải thích, hướng dẫn cho người dân một cách chính xác, thấu đáo.

Ngoài yếu tố chất lượng cán bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin của hầu hết cấp cơ sở hiện nay còn rất hạn chế so với yêu cầu thực tế. Số cán bộ biết sử dụng công nghệ thông tin và cập nhật thông tin đưa vào thực thi nhiệm vụ còn rất hạn chế; phần lớn cán bộ cơ sở chưa biết sử dụng máy vi tính.

Về giải pháp trong “đột phá” cải cách hành chính, chương trình hành động của UBND tỉnh xác định đây là yêu cầu cấp thiết, phải thực hiện liên tục để tạo cho được môi trường thông thoáng; dần dần hoàn thiện, rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc. Mục tiêu đề ra, đến năm 2015, giảm 1/3 thời gian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại cơ quan Nhà nước, và giảm 1/3 chi phí mà người dân và tổ chức phải bỏ ra. Để đạt được mục tiêu cải cách hành chính, việc đầu tiên cần quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp trong giải quyết công việc. Cán bộ làm công tác cải cách hành chính phải có trình độ đáp ứng được nhiệm vụ, được đào tạo căn bản, phải tinh thông nghiệp vụ, có năng lực tổng hợp văn bản, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn cho người dân.

Việc áp dụng và đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, thông tin điện tử cũng là một việc cấp bách, nếu đội ngũ cán bộ không được đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thì việc cải cách hành chính khó đạt được những mục tiêu đề ra.

CÔNG  DÂN