Giảm 4% hộ nghèo tại 62 huyện trong năm 2009

Cập nhật ngày: 14/12/2009 - 05:29

Chiều 14.12 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo, thông tin một số kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Nghị quyết 30a là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống của người dân ở các huyện nghèo nhất cả nước, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa các vùng miền, tiếp tục thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững. Nghị quyết được triển khai trên các phương diện: Hỗ trợ sản xuất, giáo dục đào tạo, công tác cán bộ và xây dựng hạ tầng cơ sở. Theo ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động TBXH, các phương diện hỗ trợ này được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, xuất phát từ điều kiện thực tế và nhu cầu của từng địa phương.

Ông Ngô Trường Thi thông báo một số kết quả

Về chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở thôn, bản, xã và huyện, trên cơ sở đề án giảm nghèo được duyệt, các huyện đã bố trí đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn. Đối với cấp huyện, chương trình đã bố trí đầu tư 3 trường trung học phổ thông huyện, 4 trường dân tộc nội trú huyện, 9 trung tâm dạy nghề, 4 công trình bệnh viện huyện hoặc bệnh viện đa khoa khu vực, 26 công trình thuỷ lợi quy mô cấp huyện và liên xã, 102 công trình đường liên xã, 19 công trình trung tâm cụm xã, một số công trình khác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng trung tâm huyện. Đối với cấp xã và dưới xã, chương trình đã bố trí đầu tư 66 công trình trường, lớp học, 38 trạm y tế xã, 155 công trình liên thôn, bản, 152 công trình thuỷ lợi nhỏ, 28 công trình điện sinh hoạt, 55 công trình nước sinh hoạt, 3 chợ trung tâm xã, 14 nhà văn hóa xã, 05 công trình xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và một số công trình hạ tầng khác, kinh phí chuẩn bị đầu tư…

Một công tác nổi bật trong năm là việc triển khai thí điểm chương trình đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo. Theo đó, có trên 2.900 lao động của 28 huyện nghèo trên 10 tỉnh đã đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 2.500 lao động trúng sơ tuyển. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao dộng phối hợp với các địa phương, các cơ sở đào tạo tổ chức dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho khoảng 2.300 lao động và gần 1000 trong số đó đã xuất cảnh sang các thị trường Lybia, Malaysia, UAE…, có việc làm và thu nhập ổn định.

Theo đánh giá của Bộ Lao động, TBXH, Nghị quyết 30a đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc với ý thức và trách nhiệm cao. Thông qua triển khai thực hiện, từ các bộ, ngành trung ương đến các cấp chính quyền địa phương nhận thức rõ hơn về hệ thống các chính sách giảm nghèo, qua đó cân đối lại nguồn lực đầu tư của nhà nước để tổ chức lồng ghép, phối hợp hiệu quả hơn. Với hiệu quả từ nguồn lực đầu tư của các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo hiện hạnh, kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 30a, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của 62 huyện nghèo đã giảm 4%, từ 47% năm 2008 xuống còn 43% năm 2009.

(Theo VOV)