Giám sát công tác thi đua, khen thưởng của huyện Bến Cầu

Cập nhật ngày: 28/08/2016 - 10:46

Trước buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tiến hành giám sát tại các xã Long Khánh, Tiên Thuận và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu.

Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Bến Cầu.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Sung – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện Bến Cầu đã báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.
Theo đó, ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước với các chỉ tiêu cụ thể tập trung vào thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trọng tâm như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng Nông thôn mới... đạt được những kết quả nhất định, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Công tác thi đua khen thưởng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng được thực hiện đúng luật. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng, động viên kịp thời, đúng chế độ chính sách.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Kiểm tra đã trao đổi, thảo luận, phân tích những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của địa phương. Đồng thời  giải đáp các ý kiến, kiến nghị của địa phương liên quan đến lĩnh vực thi đua khen thưởng.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nguyễn Hữu Ngân đã ghi nhận những kết quả trong công tác thi đua khen thưởng mà huyện Bến Cầu thực hiện được trong năm 2015 và 6 tháng tháng đầu năm 2016. Đồng thời đề nghị huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, xem xét lại quy chế thi đua, khen thưởng của huyện và của cơ sở; củng cố và nâng cao chất lượng chương trình khen thưởng cho đoàn viên, hội viên, đội viên…

Thái Thành