Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

HĐND thị xã Hòa Thành:

Giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Cập nhật ngày: 23/10/2021 - 22:09

BTNO - Ngày 20.10, Thường trực HĐND thị xã Hòa Thành tổ chức đoàn giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với UBND thị xã. Đoàn Giám sát do ông Huỳnh Công Luận- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã làm trưởng đoàn.

Thường trực HĐND thị xã Hòa Thành khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã.

Báo cáo với đoàn, lãnh UBND thị xã Hòa Thành cho biết, thời gian qua thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện công tác CCHC và dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm việc kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Hiện tại, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thị xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC của 12 cơ quan chuyên môn thị xã. Kết quả, từ đầu năm đến ngày 30.8.2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận 1.851 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 1.825 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,59%; giải quyết quá hạn 26 hồ sơ, chiếm 1,4%, do lỗi phối hợp giữa các bộ phận.

Trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã nhằm tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của cán bộ, công chức tại bộ phận này trong việc phục vụ Nhân dân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Võ Liêm