Giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo 

Cập nhật ngày: 21/11/2019 - 16:50

BTNO - Chiều 20.11, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức đoàn giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn các xã Cẩm Giang.

Đại diện xã Cẩm giang báo cáo giải trình với đoàn giám sát.

Theo đó, từ đầu năm 2019 đến tháng cuối tháng 10.2019 UBND xã Cẩm Giang đã phân công lãnh đạo xã tiếp công dân tại trụ sở được hơn 130 ngày, tiếp 27 lượt người dân và nhận 27 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó, liên quan đến việc tranh chấp đất đai là 20 đơn, 6 đơn liên quan đến an ninh trật tự và 1 đơn về môi trường. Xã đã giải quyết xong 26/27 đơn, đúng theo thời gian quy định.

UBND xã Cẩm Giang còn phân công công chức Tư pháp- Hộ tịch xã tiếp dân vào các ngày trong tuần. Việc tiếp dân được ghi chép vào sổ và theo dõi đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Kết thúc buổi giám sát, ông Phạm Văn Phỉ- Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát đã yêu cầu xã Cẩm Giang cần quan tâm triển khai kịp thời các văn bản pháp luật đến người dân; phân công cán bộ đeo bám các vụ việc được người dân khiếu nại để có biện pháp giải quyết kịp thời và thỏa đáng.

Trọng Cầu

* Cùng ngày, tại huyện Hòa Thành, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Dương Văn Lên làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc về công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại Ban Tiếp công dân huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2019, Ban Tiếp công dân huyện Hòa Thành đã tiếp định kỳ 29 lượt người, tiếp thường xuyên 76 lượt người các nội dung chủ yếu trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, khiếu nại về tranh chấp đất đai, đền bù, giải tỏa…

Qua tiếp công dân, Ban đã tiếp nhận 99 đơn phản ánh, kiến nghị, 2 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo và đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn giải quyết, sau đó tham mưu UBND huyện có công văn trả lời cho người dân đúng theo quy định.

Tại cuộc giám sát, các đại biểu tập trung làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế cũng như hướng chỉ đạo xử lý, giải quyết liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo thời gian qua, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, nhất là đền bù, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Dương Văn Lên ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Tiếp công dân huyện trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư lần đầu; tăng cường thanh, kiểm tra công tác tiếp công dân; bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có năng lực hơn và sắp xếp lịch tiếp công dân phù hợp, tránh gây lãng phí thời gian của người dân và lãnh đạo.

Võ Liêm