BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế-xã hội HĐND thành phố Tây Ninh:

Giám sát về xây dựng nông thôn mới tại xã Thạnh Tân và xã Tân Bình

Cập nhật ngày: 08/08/2014 - 05:29

Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền các địa phương đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Ban quản lý xã và Ban phát triển ấp; đã ban hành các văn bản về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Khởi công nâng cấp tuyến đường GTNT ở xã Tân Bình. Ảnh minh hoạ

Qua thực hiện, đến nay, kinh tế các địa phương có nhiều chuyển biến, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Nhiều công trình, đường giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đời sống người dân địa phương.

Tính đến nay, xã Thạnh Tân đạt 9/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, điện, bưu điện, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự; xã Tân Bình đạt 8/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch, điện, bưu điện, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, an ninh trật tự.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, một số tiêu chí đang thực hiện nhưng chưa đạt, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn như về giao thông, cơ sở vật chất giáo dục, văn hóa…; cán bộ thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới chủ yếu là kiêm nhiệm, nên quá trình thực hiện còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; giải quyết việc làm cho người dân nông thôn sau đào tạo nghề còn gặp nhiều khó khăn; các hình thức tổ chức sản xuất chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân; một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia vào xây dựng nông thôn mới, còn ỷ lại, trông chờ vào sự trợ cấp của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt; củng cố lại Ban chỉ đạo xã, Ban phát triển ấp đủ thành phần để thực hiện tốt các nhiệm vụ; cần đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện phù hợp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các xã cần khẩn trương rà soát, lập danh mục dự toán kinh phí các công trình cần thực hiện trong năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người dân hiểu rõ lợi ích của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phục vụ nhu cầu thiết thực cho chính người dân, thúc đẩy phát triển kinh tê, văn hóa, xã hội của địa phương.

Nhật Quang