BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Châu Thành:

Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của Phòng tài nguyên môi trường

Cập nhật ngày: 28/05/2014 - 08:48

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện Văn phòng đăng ký QSDĐ Châu Thành cho biết, kể từ khi được thành lập, văn phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của mình, giúp Phòng Tài nguyên-môi trường tham mưu UBND huyện giải quyết tốt những công việc có liên quan đến lĩnh vực đất đa.

Về cơ bản, đã hoàn thành công tác cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sử dụng nhà ở đạt trên 98% diện tích cần cấp theo quy định của ngành.

Từ năm 2012 đến nay đã thực hiện cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính với 13.498 hồ sơ biến động đất đai; đã thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 2 xã Thái Bình và Thị trấn.

Bên cạnh đó, từ khi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành lập tổ kỹ thuật đã mang lại hiệu quả rất cao so với nhiệm vụ trước đây mà cán bộ địa chính thực hiện, như công tác cập nhật, chỉnh lý biến động trên bản đồ giấy và bản đồ số, chấm dứt tình trạng cấp giấy trùng thửa đất, lộn thửa hay tính diện tích không chính xác, ứng dụng được phần mềm chuyên ngành phục vụ tốt trong công tác quản lý và khai thác sử dụng bản đồ của các thời kỳ.

Trong công tác quản lý sử dụng nguồn thu phí, lệ phí và các khoản thu khác, đơn vị được thu 3 nguồn thu, gồm: Thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và thu trích đo địa chính thửa đất.

Kết quả trong năm 2012, tổng các nguồn thu của đơn vị là 313 triệu đồng; năm 2013 là 416 triệu đồng; quý I năm 2014 thu được 112 triệu đồng và năm 2014 Văn phòng đăng ký QSDĐ đã thực hiện tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động, ngân sách nhà nước không cấp.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Châu Thành đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng đăng ký QSDĐ thời gian qua, đồng thời các thành viên trong đoàn đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm giúp cho Văn phòng đăng ký QSDĐ khắc phục hạn chế, khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Gia Hân