Giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 

Cập nhật ngày: 30/04/2019 - 17:02

BTNO - Đây là cuộc giám sát đầu tiên trong tỉnh đối với cán bộ, đảng viên nhằm phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn khảo sát ở chi bộ khu phố 3, 4 Đảng uỷ thị trấn Hoà Thành.

Mới đây, đoàn giám sát của Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh do ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã giám sát việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên công tác ở cơ quan cấp tỉnh, huyện tham gia sinh hoạt nơi cư trú trên địa bàn phường IV (thành phố Tây Ninh) và thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành).

Theo Đảng ủy phường IV, hiện nay phường có 472 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76, trong đó đảng viên thuộc cơ quan tỉnh, huyện là 196 người. Đa số cán bộ, đảng viên thực hiện đảm bảo theo Quy định 76, trong đó có 177/196 đảng viên đảm bảo 2 cuộc họp/năm, đạt 90,31%; 19/196 đảng viên tham gia 1 cuộc họp/năm, chiếm 9,69%.

Công tác quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, thời gian qua, Đảng uỷ phường cũng đã phát hiện 1 trường hợp đảng viên công tác ở Chi cục Thuế huyện Tân Châu chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành pháp luật dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của người thân về tàng trữ trái phép pháo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép; 1 trường hợp đảng viên (công tác ở cấp xã) xây dựng công trình trái phép trên đất dành cho đường bộ gây cản trở giao thông. Các trường hợp vi phạm đến nay được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể xử lý kịp thời, đã khắc phục hậu quả.

Đối với Đảng uỷ thị trấn Hoà Thành, hiện có 372 đảng viên, trong đó đảng viên thuộc các cơ quan tỉnh, huyện là 268 người, chiếm tỷ lệ 72%. Trong năm qua, đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 tham gia sinh hoạt nơi cư trú đảm bảo 2 cuộc họp/năm được 336/372 đảng viên, đạt 90,32%; đảng viên tham gia 1 cuộc họp/năm có 36 đảng viên, chiếm 9,68%. Các chi bộ nơi đảng viên cư trú được tiếp nhận đã bố trí sinh hoạt, tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi hơn với nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, củng cố mối quan hệ giữa đảng với nhân dân.

Đảng uỷ, chi bộ trực thuộc đã làm tốt nhiệm vụ tổ chức cho đảng viên sinh hoạt nơi cư trú; góp phần cùng với cơ sở đảng nơi đảng viên công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Cuối năm 2018, kết quả xác nhận đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 không có đảng viên vi phạm về thực hiện nghĩa vụ công dân, thành viên gia đình không tham gia tệ nạn xã hội và không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan; không phát hiện trường hợp vi phạm của cán bộ, đảng viên đang công tác ở các cơ quan tỉnh, huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đảng viên nơi cư trú cũng như việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng cũng còn một số hạn chế như: công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình sinh hoạt và mối quan hệ xã hội của đảng viên nơi cư trú đôi lúc còn hạn chế, đánh giá cuối năm còn nể nang, né tránh; vẫn còn tình trạng một số đảng viên vắng sinh hoạt (chiếm 20%), ngoài nguyên nhân do yêu cầu di chuyển trong công tác còn do việc quản lý đảng viên chưa hiệu quả.

Hiện nay, trên các khu phố còn tình trạng danh sách theo dõi đảng viên trên sổ và số đảng viên thực tế tham gia sinh hoạt không trùng khớp với nhau; số đảng viên ngừng sinh hoạt, chuyển công tác, chuyển nơi cư trú không được thông báo kịp thời cho chi bộ nắm; phiếu thông tin của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú không đầy đủ thông tin cũng gây cản trở trong việc mời sinh hoạt định kỳ. Mối quan hệ giữa chi - đảng bộ nơi làm việc với chi bộ nơi cư trú chưa chặt chẽ, chỉ liên hệ khi cần.

Chi bộ khu phố 3, 4 (thị trấn Hoà Thành) cho rằng: Nhận thức của một số ít đảng viên còn đơn giản, chưa thấy hết ý nghĩa, yêu cầu trong thực hiện Quy định 76; chưa tham gia góp ý cho cấp uỷ cơ sở trong các buổi sinh hoạt do cấp uỷ địa phương tổ chức; chưa đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền ra nhân dân việc thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư và giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương.

Một số đảng viên chưa xem trọng việc sinh hoạt ở nơi cư trú, do đó không tham dự đầy đủ các cuộc họp khi được mời; công tác nhận xét đảng viên còn biểu hiện nể nang, chưa xác thực; chi bộ nơi cư trú chưa chủ động báo cáo tình hình đảng viên đến cấp uỷ nơi đảng viên công tác. Còn trường hợp đảng viên chậm chuyển sinh hoạt về nơi cư trú hoặc tham gia sinh hoạt ở nhiều nơi nhưng không báo cáo, gây khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá của cấp uỷ cơ sở.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Nhiếm- Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm của các Đảng uỷ phường 4 và thị trấn Hòa Thành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 cũng như Quyết định 99-QĐ/TW và Quy định 124-QĐ/TW. Ông Nhiếm đề nghị, để phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng cũng như vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng uỷ các nơi chỉ đạo thường xuyên các chi bộ trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW; cần đổi mới hình thức tuyên truyền, sinh hoạt đối với đảng viên nơi cư trú; chủ động phối hợp với chi bộ, đảng bộ nơi đảng viên công tác và chính quyền cùng cấp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên; cần nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ và phát huy vai trò của đảng viên tại nơi cư trú.

MTTQ