Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh:

Giám sát việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị 

Cập nhật ngày: 15/05/2020 - 09:58

BTNO - Ngày 14.5, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đơn vị được giám sát là Sở Xây dựng.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong–Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi giám sát.

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị chấn chỉnh về công tác quy hoạch xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện về quy hoạch xây dựng cho cả một giai đoạn khắc phục tình trạng giải quyết theo sự vụ, sự việc, không theo một định hướng cụ thể như các năm trước đây.

Quy hoạch xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố dần được hoàn thiện, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo tính khả thi và đồng bộ, làm cơ sở cho đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị cũng như làm cơ sở để thu hút, kêu gọi đầu tư.

Mặc dù nguồn lực có hạn, nhưng giai đoạn 2014-2020 đã có sự đột phá trong công tác phát triển đô thị. Thành phố Tây Ninh đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để có thể được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II; 2 đô thị Trảng Bàng, Hòa Thành được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV và đã trở thành thị xã; huyện Gò Dầu cũng đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để có thể được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, góp phần làm tăng tỷ lệ đô thị hóa một cách đáng kể (năm 2015 chỉ đạt tỷ lệ trên 22%, năm 2019 đạt hơn 40%).

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng cần quan tâm thu hút, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng, đô thị ở cơ sở. Thực tế cho thấy đội ngũ công chức về xây dựng, đô thị ở cơ sở còn thiếu và yếu. 

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Mai Văn Hải đánh giá cao công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của tỉnh những năm gần đây. Ông Hải cũng kiến nghị ngành chức năng mạnh dạn kiểm soát, kiến nghị UBND tỉnh chấn chỉnh tình trạng chồng chéo trong quy hoạch.

Cần thực hiện phân kỳ đầu tư cho rõ để phân bổ nguồn vốn thực hiện, tránh quy hoạch gây bức xúc cho người dân và lãng phí về đất đai. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp cần chặt chẽ hơn. Tăng cường kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.

Huy Liệu