Xã hội   Giáo dục

Giảm số bài kiểm tra đối với học sinh phổ thông 

Cập nhật ngày: 14/09/2020 - 07:57

BTN - Căn cứ quy định mới, bài kiểm tra một tiết (kiểm tra định kỳ) sẽ không còn, chỉ còn bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ, tức số lần kiểm tra trong năm học, số cột điểm của từng môn học giảm mạnh so với những năm học trước.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa ban hành Thông tư 26 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDÐT ngày 12.12.2011.

Theo đó, việc đánh giá, kiểm tra đối với học sinh THCS và THPT sẽ có sự kết hợp giữa điểm số với nhận xét của giáo viên bộ môn. Cụ thể, Bộ GD-ÐT quy định, đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với môn học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Ngoài điểm số, giáo viên sẽ nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bài kiểm tra vẫn được chia làm hai loại, gồm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kiểm tra, đánh giá theo định kỳ. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông.

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo quy định.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ được thực hiện thông qua bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Ðề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

Ðối với học sinh khuyết tật, đánh giá kết quả giáo dục của học sinh được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học. Những học sinh khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hoà nhập, kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung được đánh giá như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập.

Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, không đánh giá những nội dung môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn.

Ðối với học sinh khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì đánh giá theo kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.

Về danh hiệu học sinh giỏi, Thông tư 26 quy định, công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi. Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên. Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được hiệu trưởng tặng giấy khen.

Căn cứ quy định mới, bài kiểm tra một tiết (kiểm tra định kỳ) sẽ không còn, chỉ còn bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ, tức số lần kiểm tra trong năm học, số cột điểm của từng môn học giảm mạnh so với những năm học trước. Cách điều chỉnh này được thực hiện sau khi Bộ GD-ÐT có quyết định cắt giảm chương trình, nội dung nhiều môn học, bài học trong chương trình giáo dục phổ thông do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19.

Thông tư 26 có hiệu lực từ ngày 11.10.2020.

Ð.V.T