Giao ban báo chí quý I năm 2017 

Cập nhật ngày: 11/04/2017 - 22:10

BTNO - Sáng 11.4, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tình hình hoạt động báo chí quý I cho thấy, báo chí trong tỉnh tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, luôn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy hiệu quả của từng loại hình báo chí, góp phần định hướng dư luận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong quý I/2017, báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh đã phản ánh đậm nét công tác chăm lo tết cho người dân của chính quyền địa phương và các sở, ngành tỉnh. Nhiều tin, bài, phóng sự… phong phú, sinh động về hình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, tiến độ xây dựng nông thôn ở các xã và việc xúc tiến đầu tư ở các dự án đã khởi công ở địa phương cũng được phản ánh kịp thời.

Tại hội nghị giao ban, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Trung Chánh cũng đã thông tin một số vấn đề trọng tâm về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và tình hình thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trao đổi, thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2017 để các cơ quan báo chí nắm và tuyên truyền theo đúng định hướng của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hợp đề nghị các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cần tập trung tuyên truyền bám sát định hướng chính trị chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền đẩy mạnh đẩy mạnh về học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền đậm nét gương người tốt việc tốt...

Hoa Lư