Giao ban công tác nội vụ quý I.2017 

Cập nhật ngày: 16/04/2017 - 09:19

BTNO - Sở Nội vụ Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Trong quý I, Sở Nội vụ đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh như Kế hoạch CCHC năm 2017; tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp mặt chức sắc, người tiêu biểu các tôn giáo trong tỉnh; triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017; thực hiện kiểm tra công vụ thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tuyển dụng 4 trường hợp công chức không qua thi tuyển; phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức cho 11 đơn vị với 356 chỉ tiêu…

Về phương hướng hoạt động trong quý II, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tại tỉnh (khi có văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ); tổ chức tổng kết công tác CCHC năm 2016 của tỉnh...

Tại hội nghị, Sở Nội vụ cũng đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh và 8 huyện. Đồng thời, trao cờ và bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016; trong đó Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu đã xuất sắc nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Vũ Nguyệt