BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 15/07/2014 - 07:10

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Thiện Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng qua, nhìn chung công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình kế hoạch đã đề ra; đồng thời cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất của cấp ủy giao, nhất là tập trung đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp tiếp theo về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong Đảng bộ ở lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu xét tặng Huy hiệu Đảng cho 360 đảng viên, trong đó có 17 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, còn lại từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng.

Toàn tỉnh đã kết nạp được 566 đảng viên mới, tăng 29,22% so cùng kỳ năm 2013; công nhận đảng viên chính thức 508 đồng chí; xét duyệt, cấp, đổi thẻ đảng viên cho 449 trường hợp.

Các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu cấp ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng và giám sát chuyên đề công tác quản lý hồ sơ đảng viên; triển khai nghị quyết của BTV huyện ủy, thành ủy và tương đương; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với các chi đảng bộ trực thuộc...

D.H