baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 11/11/2009 - 05:54

Sáng 11.11, tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chủ trì Hội nghị giao ban Cuộc vận động Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 2 năm 2009.

Thảo luận về tình hình triển khai và kết quả cuộc vận động năm 2009, các đại biểu cùng có chung nhận định: Việc đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ đã góp phần làm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ được thực hiện phong phú, đi vào lòng người. Nhiều đơn vị còn tổ chức gặp mặt, giao lưu các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác. Chủ đề cuộc vận động năm 2009 là “tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” được triển khai học tập trong cán bộ, Đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên, các đoàn thể và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Các đại biểu cũng nêu một số tồn tại trong triển khai cuộc vận động thời gian qua, đồng thời kiến nghị với Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động tiếp tục có những định hướng lớn trong triển khai cuộc vận động những năm tiếp theo. Trước tiên cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động ở các cấp uỷ Đảng, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân và Đảng viên, phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(Theo VOV News)