BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban khối Đảng, đoàn thể tỉnh và huyện/thành phố

Cập nhật ngày: 28/06/2015 - 06:00

Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đạt được kết quả nổi bật như triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2015 của BCH Đảng bộ tỉnh, chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2015...

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập 14 đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” từ năm 2012 đến 2015 và các đoàn giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác nhân sự, văn kiện chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về kinh tế, trong 6 tháng qua, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá 2010) thực hiện 20.733 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp tăng trưởng ổn định, công nghiệp và dịch vụ tiếp tục giữ tốc độ phục hồi; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đạt kết quả tích cực.

Các mặt văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao, thông tin, tuyên truyền,… được thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015; tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 10, 11 (khoá XI) của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh đối với cán bộ, hưu trí, nguyên uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh…

Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả hơn. Công tác đối ngoại nhân dân, họp mặt đầu xuân mới với Kiều bào về Tây Ninh đón Tết được thực hiện chu đáo. Tiếp tục quan tâm chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân yêu cầu các cấp ủy chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 của tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương kịp thời, bảo đảm chất lượng; quan tâm công tác tôn giáo, dân tộc, những vấn đề nổi lên ở địa bàn…

Tố Tuấn