BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban trực tuyến khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Cập nhật ngày: 25/09/2015 - 06:00

Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo báo cáo của Tỉnh uỷ cho biết, 9 tháng năm 2015, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá 2010) thực hiện hơn 34.000 tỷ đồng – tăng 9,5% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 4.430 tỷ đồng – đạt gần 82% Nghị quyết. Đầu tư nước ngoài đạt hơn 504 triệu USD – tăng 15,5% so cùng kỳ, đầu tư trong nước đạt gần 1.223 tỷ đồng – tăng 2,1% so cùng kỳ.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã tiến hành tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2014 (346 đồng chí) theo nguyên tắc bảo đảm đúng thực chất. Kiện toàn các tiểu ban, tổ giúp việc Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; củng cố, kiện toàn nhân sự Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016…

Cũng trong 9 tháng, trên toàn tỉnh kết nạp 782 đảng viên mới.

Đóng góp cho dự thảo Báo cáo của Tỉnh uỷ, lãnh đạo các huyện, thành uỷ và các ngành đề nghị Tỉnh uỷ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; sớm triển khai các chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, triển khai chính sách trợ cấp một lần cho những người từng được cử làm chuyên gia tại Campuchia…

Đặc biệt, các ngành chức năng tỉnh cần hỗ trợ các huyện, thành phố xử lý tình trạng nợ đọng thuế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân chỉ đạo, thời gian quý IV không còn nhiều, các huyện, thành uỷ cần nhanh chóng rà soát Nghị quyết của Tỉnh uỷ, của cấp mình trong năm 2015 để tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các cấp uỷ Đảng tập trung mọi nguồn lực tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 13 – 16.10.2015, đặc biệt là công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; công tác bảo đảm an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đ. Hoàng Thái