Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Kiểm tra Đảng 

Cập nhật ngày: 07/04/2021 - 22:26

BTNO - Sáng 7.4, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021. Ông Trần Cẩm Tú- Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Ông Trần Cẩm Tú-Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Tại điểm cầu Tỉnh uỷ Tây Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cùng các thành viên UBKT Tỉnh uỷ tham dự hội nghị.

Trong quý I.2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các nội dung kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính Đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng nâng lên.  

UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo; nhất là những đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cùng các thành viên UBKT Tỉnh uỷ tham dự hội nghị.

Tại Tây Ninh, trong quý I.2021, UBKT từ tỉnh đến cơ sở thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2020; UBKT Tỉnh uỷ đã giám sát 713 tổ chức Đảng (giảm 429 tổ chức so với cùng kỳ năm 2020), giám sát 1.917 đảng viên (giảm 39% so với cùng kỳ năm 2020).

Kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết.

Tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động của UBKT cấp dưới; chủ động nắm bắt ý kiến của nhân dân và dư luận để từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp...

Kịp thời công khai kết quả các kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi giám sát, góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của UBND các cấp trong nhiệm kỳ…

N.D