UBND tỉnh:

Giao nhiệm vụ phê duyệt phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 địa điểm” 

Cập nhật ngày: 15/09/2021 - 20:17

BTNO - Ngày 15.9, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc giao nhiệm vụ phê duyệt phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 địa điểm”.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Tân Nhiên. Ảnh: Vũ Nguyệt

Trước đó, ngày 3.9.2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2104/QĐ-UBND về việc ban hành phương án khôi phục sản xuất trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Nhằm tạo điều kiện cho công tác triển khai thực hiện phương án khôi phục sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh căn cứ kết quả phân loại các vùng nguy cơ định kỳ tại địa phương, thẩm định và phê duyệt về phương án khôi phục sản xuất đối với các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” và các doanh nghiệp đang ngừng hoạt động muốn khôi phục lại sản xuất bảo đảm theo hướng dẫn tại Quyết định số 2104 ngày 3.9.2021 (trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất).

UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ căn cứ kết quả phân loại các vùng nguy cơ định kỳ tại địa phương, thẩm định và phê duyệt ngoài khu công nghiệp về phương án khôi phục sản xuất đối với các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” và các doanh nghiệp đang ngừng hoạt động muốn khôi phục lại sản xuất đảm bảo theo hướng dẫn tại Quyết định số 2104 ngày 3.9.2021 (ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất).

Đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng “1 cung đường, 2 địa điểm”, vận dụng “địa điểm” tại địa phương là khu vực ấp, khu phố thuộc vùng xanh; vùng vàng thì yêu cầu điều chỉnh tần suất xét nghiệm sàng lọc cho công nhân tại gạch đầu dòng thứ 3 điểm a, 2.2, mục 2, phần B của Quyết định số 2104 từ 7 ngày/ lần giảm xuống còn 3 ngày/ lần/ chuyền. Cụ thể như sau: “Trong quá trình hoạt động, định kỳ xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên 3 ngày/lần/chuyền cho tối thiểu 20% công nhân theo quy định của Bộ Y tế”.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án khôi phục sản xuất của các doanh nghiệp đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27.5.2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 3.9.2021 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về phương án sản xuất của các doanh nghiệp do mình phê duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở ngành tỉnh có liên quan triển khai các biện pháp, phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh về dịch bệnh và an ninh trật tự.

Đ.H