baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại các đơn vị bầu cử ở tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 22/05/2016 - 06:47

Đơn vị bầu cử số 1

Ứng cử viên NGUYỄN THỊ THÚY BA, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, sau ba lần hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi. Là một cán bộ của ngành Giáo dục, được các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp, nhân dân địa phương tín nhiệm, giao nhiệm vụ ra ứng cử đại biểu Quốc hội, tôi luôn xác định cho dù trúng cử hay không trúng cử tôi cũng sẽ luôn cố gắng cống hiến hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay đứng trước cô, bác, anh, chị em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV.

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri với cơ quan có thẩm quyền và đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp nhất là các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Đồng thời trong phạm vi công việc và quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được;

2. Về lĩnh vực giáo dục: xây dựng giải pháp cụ thể tại đơn vị và tham mưu với cấp trên góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức, duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào Đại học, Cao đẳng, trường dạy nghề. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động

tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có ý thức và trách nhiệm cao trong học tập, có lối sống lành mạnh, có bản lĩnh, trung thực, có năng lực làm việc độc lập và hợp tác, có kỹ năng sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ham thích học tập và học tập có kết quả cao; có năng lực tự học; hiểu biết và tự hào, yêu quý nhà trường, Tổ quốc, có khả năng sử dụng ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh trong học tập và vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, tích cực vận động quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập và cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của địa phương;

3. Tham gia cùng các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, tiền lương, chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, thực hiện kịp thời những chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên theo chính sách của Nhà nước để giáo viên an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ;

4. Tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri;

5. Luôn tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ, luôn rèn luyện đạo đức, phẩm chất cá nhân, vận động người thân trong gia đình luôn sống giản dị chan hoà, đoàn kết với mọi người, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương. 

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của Quốc hội.

Cuối cùng xin kính chúc toàn thể cử tri sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Ứng cử viên HOÀNG ĐÌNH CHUNG, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bản thân tôi được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh giới thiệu là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của bản thân tôi. Hôm nay, đứng trước cô bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin phép được trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi có mấy vấn đề quan tâm và ra sức thực hiện sau đây:

1. Ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, lập trường chính trị vững vàng. Tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, mục tiêu con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Nắm vững và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người Đại biểu Quốc hội, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của người cán bộ quân đội và người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân.

2. Nắm chắc thực tiễn tình hình thuận lợi, khó khăn đời sống của nhân dân ở địa bàn dân cư, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Quốc hội, với các cơ quan Nhà nước, tham gia ý kiến cùng với Quốc hội đề ra những chủ trương, quyết sách giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân, thật sự là cầu nối giữa cử tri với Đảng, với Nhà nước.

3. Thông qua các kỳ họp Quốc hội, tích cực tham gia ý kiến xây dựng các văn bản, hệ thống pháp luật nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tham gia ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, các văn bản pháp luật liên quan đến quốc phòng - an ninh, chính sách quân đội, hậu phương quân đội vấn đề xoá đói giảm nghèo, môi trường sinh thái, phong trào quân đội chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

4. Tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, kết quả các kỳ họp Quốc hội, đồng thời nắm bắt thông tin từ cử tri, tham gia các hoạt động giám sát và tuyên truyền vận động bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần xây dựng nâng cao hiệu lực của các cơ quan, hệ thống bộ máy Nhà nước.

5. Là quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bản thân thấy rõ trọng trách của mình, sẽ quán triệt, nghiên cứu nắm vững quan điểm của Đảng về đường lối quân sự - quốc phòng. Nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW, hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Có những ý kiến đề xuất xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh. Xây dựng quân đội nói chung, lực lượng vũ trang địa phương nói riêng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, của chế độ và nhân dân.

6. Với cương vị là Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, người chủ trì về công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh, bản thân cùng với tập thể Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ – HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên, giữ vững mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết, tin tưởng giữa 2 lực lượng, cùng phối hợp giữ vững ANCT trên tuyến biên giới. Xây dựng biên giới hoà bình, hợp tác, hữu nghị tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên khu vực biên giới.

7. Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về chính trị; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Phát huy hơn nữa phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, giữ tốt mối quan hệ máu thịt với cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Thực hiện tốt các chức năng của quân đội, nhất là chức năng đội quân công tác, gần dân, sát dân, kính trọng, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Bản thân nhận thức sâu sắc rằng, việc giữ tốt mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhất là mối quan hệ với nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định tới hiệu quả, công việc của đại biểu Quốc hội, mối quan hệ quân với dân, Đảng với dân. Chịu sự giám sát của nhân dân, được nhân dân ủng hội, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, là cái gốc của thắng lợi. Đây cũng là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, người đại diện của nhân dân.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định, vững vàng, tích cực phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được phân công. Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, quyết tâm sẽ phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Ứng cử viên NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tôi rất vui mừng được Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại tỉnh Tây Ninh, một tỉnh giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã và đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh và bền vững.

Tôi xin không trình bày chi tiết về bản thân mình, cô bác, anh chị cũng đã biết, tôi được sinh ra, lớn lên, tham gia cách mạng và gắn bó với quê hương Tây Ninh hơn 35 năm, hơn 5 năm qua công tác ở các cơ quan Trung ương. Dù ở đâu, làm việc gì, trên cương vị nào tôi cũng nhớ mình là đứa con của Tây Ninh, luôn cố gắng đem hết tâm sức để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Qua thực tiễn công tác, tôi đã tích luỹ được những kinh nghiệm trong lĩnh vực hành pháp, tư pháp và hoạt động của Quốc hội. Đây là điều kiện thuận lợi để tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội lần này.

Tôi xin trình bày tóm tắt chương trình hành động của mình như sau:

1. Tôi nguyện tiếp tục phấn đấu hết sức mình, phát huy năng lực, kinh nghiệm tích luỹ được để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri, không phụ lòng bà con ở quê hương mình. Tích cực tham gia đóng góp vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhà nước ta.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân tỉnh Tây Ninh – nơi tôi ứng cử nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt để đủ khả năng đóng góp được nhiều nhất vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực thi Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và bảo vệ tốt quyền con người, quyền công dân.

2. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, về với bà con, chiến sĩ ở cơ sở, vùng xa, biên giới, trân trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri Tây Ninh và cử tri cả nước, kịp thời phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan Nhà nước để góp phần vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật sát với thực tiễn cuộc sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

3. Thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tham gia, đóng góp ý kiến với lãnh đạo địa phương về những giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh. Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chú trọng quan hệ với các địa phương, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương để trao đổi, học tập kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X đề ra. Trọng tâm là 3 nhiệm vụ: Một là: Quan tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, chú ý gắn giao thông nông thôn với xây dựng nông thôn mới; Hai là: Chăm lo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; Ba là: Tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, toàn hệ thống của tỉnh ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

4. Với trách nhiệm là Bí thư Trung ương Đảng, ngoài nhiệm vụ đóng góp vào việc chung của Đảng, đất nước, là người đứng đầu Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, tôi luôn nỗ lực, tận tuỵ nghiên cứu, nắm bắt tình hình, tham mưu với lãnh đạo trung thực, kịp thời và chính xác.

5. Là cán bộ, đảng viên, tôi luôn ghi nhớ và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng là người con của quê hương Tây Ninh với truyền thống trung dũng kiên cường.

Ứng cử viên TRỊNH NGỌC PHƯƠNG, Quyền Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIII đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Nhiệm kỳ 2011-2016, tôi được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội (đơn vị 2), đến cuối năm 2013 được phân công giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH rồi Quyền Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách. Kiểm điểm lại hoạt động của mình trong nhiệm kỳ qua với vai trò là đại biểu Quốc hội và từ khi giữ cương vị lãnh đạo Đoàn đến nay, bản thân tự nhận thấy mình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất với cô, bác, anh, chị em cử tri tỉnh nhà, về cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đã góp phần cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương trong từng năm, cũng như giai đoạn 2011-2016.

Nay được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương tiếp tục giới thiệu tôi vào danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 1, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của người đại biểu nhân dân;

Tôi nhận thức sâu sắc rằng trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Quốc hội khoá XIV sẽ là Quốc hội của thời kỳ hội nhập, đòi hỏi không chỉ làm tốt những vấn đề đối nội mà còn phải thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là trọng trách trước nhân dân của đại biểu Quốc hội khoá XIV. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm chọn tôi là người đại diện tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, tôi sẽ phấn đấu làm tốt những công việc sau:

- Cùng với các cấp lãnh đạo địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhằm khai thác thật tốt tiềm năng, lợi thế và nguồn lực hiện có của địa phương để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 3 chương trình hành động mang tính đột phá của tỉnh, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; tập trung phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, việc chỉnh trang, tái thiết, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát các vấn đề bức xúc trong thực tế hiện nay, như: Vấn đề nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị; xử lý ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường; nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; biện pháp kéo giảm tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, mại dâm, tai nạn giao thông… quan tâm đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo quy định của Trung ương và địa phương, chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già yếu cô đơn, không nơi nương tựa...).

- Gần gũi lắng nghe ý kiến của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, chuyển tải nhanh nhất những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp uỷ Đảng và chính quyền kịp thời xem xét, giải quyết; làm cơ sở để các cấp uỷ Đảng, chính quyền có những quyết định, những chủ trương và giải pháp đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân trên lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội…

- Tăng cường hoạt động tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Với chuyên môn được đào tạo chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, bản thân kết hợp với Hội Kiến trúc sư, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh sẽ cố gắng cùng với cấp uỷ, HĐND, UBND tỉnh đóng góp ý kiến, trao đổi, tham gia thực hiện triển khai các Quy hoạch của Hoà Thành, Trảng Bàng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nâng cấp 2 đô thị trên thành đô thị loại IV vào năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội X, tỉnh Đảng bộ đã đề ra.

- Ngoài ra, bản thân sẽ hoàn thành tốt chương trình nghiên cứu sinh với đề tài luận án Tiến sĩ: “Định hướng quy hoạch các Khu kinh tế cửa khẩu dọc biên giới Tây Nam - Vận dụng cho mô hình phát triển của Tây Ninh”. Qua đó tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để có thể huy động được các nguồn lực nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh 2 Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh nhà, góp phần tăng trưởng bền vững cho Tây Ninh.

Với chương trình hành động đề ra, nếu được cô bác, anh chị tín nhiệm bầu tôi tái cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng làm tốt hơn công việc của mình với những kinh nghiệm đã được tích luỹ qua một nhiệm kỳ hoạt động ở Quốc hội khoá XIII và mong muốn rằng mình sẽ làm tốt hơn khoá vừa qua: xin hứa, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ứng cử viên LÊ THỊ THU THẢO, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, sau ba lần hiệp thương đã lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân tôi. Vì tôi nhận thức sâu sắc rằng: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, là cầu nối giữa nhân dân với Nhà nước, thực hiện các quyền lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.

Đại biểu Quốc hội là người được cử tri bầu ra, là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

Với nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của ứng cử viên đại biểu Quốc hội bên cạnh niềm vinh dự lớn lao, tôi thấy mình phải có trách nhiệm cao đối với nhân dân, đối với xã hội. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV, tôi xin trình bày quan điểm của mình:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội theo Luật định, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thu thập, ghi nhận những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có những chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn của người dân.

- Với gần hai mươi năm công tác trong lĩnh vực dạy nghề, tôi luôn quan tâm tới vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; Dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo nguồn nhân lực bền vững có tay nghề cao cho người đến tuổi lao động, quan tâm đến thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương;

- Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có công với nước và thân nhân người có công. Đây là truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta;  

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực để nhân dân có điều kiện được chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh thuận lợi, tất cả trẻ em ở độ tuổi đi học đều được hưởng môi trường và điều kiện học tập tốt;

- Là ứng cử viên nữ, tôi luôn quan tâm đến quyền lợi của chị em phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em; bởi vì, hiện nay vẫn còn có những tư tưởng cho rằng phụ nữ là đối tượng sống phụ thuộc, do vậy, cần có tiếng nói riêng để tạo điều kiện cho phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em có môi trường phát triển tốt hơn; để họ trở thành những người vợ, người mẹ hạnh phúc, ông bà mẫu mực và những chủ nhân tương lai của đất nước.

Kính thưa cô, bác, anh, chị cử tri

Bằng nhiệt tình, trách nhiệm, sự năng động của sức trẻ, tôi rất mong sự ủng hộ của cử tri địa phương để tiếp thêm động lực cho tôi có điều kiện đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự phát triển của quê hương đất nước.

Bản thân tôi xin hứa dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để gởi gắm những tâm huyết của mình về những vấn đề cử tri quan tâm vào chương trình nghị sự của Quốc hội.

 

Đơn vị bầu cử số 2

Ứng cử viên TRANG THỊ KIM LIỄU, Giám đốc Thư viện tỉnh Tây Ninh.

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh giới thiệu, và sau 3 lần hiệp thương tôi vinh dự có tên trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV, chính là tạo điều kiện cho tôi nối kết được mối quan hệ giữa Trung ương với địa phương trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân và góp phần phát triển tỉnh Tây Ninh chúng ta ngày càng tốt hơn, tôi sẽ:

1. Tích cực đóng góp với Quốc hội việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; có nhiều chính sách để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; đề xuất việc tiếp tục đầu tư và chỉ đạo có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tiếp tục đầu tư và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở góp phần giảm dần khoảng cách chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật của đồng bào vùng nông thôn, vùng xa, biên giới với các thị trấn, thị tứ.      

2. Để du lịch thực sự thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước nói chung và Tây Ninh nói riêng, tôi sẽ đề xuất Chính phủ tiếp tục tăng cường hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, tạo thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận khu du lịch, điểm du lịch; đề xuất sửa đổi một số cơ chế chính sách ưu đãi cho phù hợp với tình hình hiện nay nhằm thu hút đầu tư du lịch mạnh hơn nữa. Gắn việc phát triển du lịch với phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hoá và có những giải pháp để gìn giữ, bảo tồn giá trị di sản văn hoá để phát triển du lịch, tích cực tác động sự quan tâm thu hút đầu tư xây dựng các điểm nhấn là thế mạnh của Tây Ninh như: Núi Bà Đen, Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam...

3. Để thực hiện được các công việc trên, bản thân tôi không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ra sức học tập nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực để có đủ khả năng thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tuỳ thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Vì vậy, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và tích cực phản ánh các ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, đến các cơ quan chức năng. Kiên trì theo dõi, đeo bám, giám sát việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của cử tri.

4. Là nữ giới nên tôi luôn quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống các tệ nạn xã hội. Nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em có môi trường và chất lượng sống thật tốt để trở thành những người vợ, người mẹ hạnh phúc, những ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nếu được các cô, bác, anh, chị cử tri quan tâm tín nhiệm và tôi được đắc cử trở thành đại biểu Quốc hội khoá XIV, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách mà cử tri giao phó, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để thực hiện nhiệm vụ, sẽ cống hiến nhiều hơn nữa, hầu không phụ lòng tin yêu và đáp lại sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri đã dành cho tôi.

Ứng cử viên HUỲNH THANH PHƯƠNG, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Tôi rất vinh dự được tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 2, tôi hy vọng và mong muốn trở thành đại biểu Quốc hội để đem năng lực, phẩm chất và điều kiện của mình tham gia vào hoạt động Quốc hội, phục vụ lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Tây Ninh nói riêng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác và khả năng hiểu biết của mình, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ngoài những công việc chung, tôi quan tâm đến các vấn đề sau:

1. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cả ba mặt: lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới kinh tế, văn hoá, xã hội. Xây dựng bộ máy Nhà nước thật sự trong sạch, dân chủ, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành đều xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng và ý chí của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước phải chuyên nghiệp, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường; cần thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN theo từng giai đoạn phát triển của đất nước, để từ đó xây dựng các thể chế quản lý cho phù hợp, mở đường cho kinh tế phát triển bền vững. Vấn đề tôi quan tâm ở đây là làm thế nào để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật trong sản xuất kinh doanh, làm thế nào để bảo đảm vai trò làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; làm thế nào để giúp người dân bớt khó khăn trước điệp khúc được mùa, mất giá và làm thế nào để giải quyết mối quan hệ hài hoà giữa phát triển công nghiệp và phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…

3. Nhà nước tăng cường đầu tư, thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, tích cực giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách đối với người có công với đất nước, chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo bền vững thông qua việc bảo đảm giáo dục phổ thông, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng dạy nghề, tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi, huy động nhiều nguồn lực thực hiện bảo trợ xã hội... để người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện nắm bắt cơ hội, tham gia lao động và vươn lên trong cuộc sống. Cần có quyết sách giải quyết cơ bản các vấn đề bức xúc nổi lên trong nhân dân hiện nay: vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn đề ô nhiễm môi trường; tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đủ số lượng…

4. Là cán bộ Đoàn, tôi quan tâm đến việc chăm lo, bồi dưỡng và giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên, tạo môi trường lành mạnh để thanh thiếu niên phát triển toàn diện. Nhất là thanh thiếu niên ở khu vực nông thôn so với các khu vực khác có nhiều thiệt thòi hơn về trình độ, điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều thiếu thốn…

Dù ở cương vị nào, cá nhân tôi cũng sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, vì đất nước, vì nhân dân. Nhưng để thực hiện tốt các vấn đề trên đây, tôi rất mong được cô, bác, anh, chị cử tri ủng hộ bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, nếu được bầu tôi xin hứa:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, thường xuyên trao đổi ý kiến với cử tri, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội cũng như thông tin kịp thời hoạt động của Quốc hội đến với cử tri.

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, thường xuyên tham gia việc khảo sát, giám sát nắm bắt tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm đại biểu, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri đã bầu ra mình.

Ứng cử viên TRẦN LƯU QUANG, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi. Tôi nhận thức được rằng, Quốc hội là cơ quan lập pháp quan trọng nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khoá mới, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nỗ lực, phát huy hết khả năng, trí tuệ để làm tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, cụ thể tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, phấn đấu vì sự nghiệp “công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; có trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia các hoạt động của Quốc hội.

2- Tham gia giám sát Luật, góp ý kiến các Luật khi Việt Nam gia nhập WTO, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mai tự do (FPT)…; hoàn thiện các Luật theo Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.

3- Với cương vị hiện nay, Bí thư Tỉnh uỷ, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, nhằm khai thác thật tốt tiềm năng, lợi thế và nguồn lực hiện có của địa phương để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả ba chương trình hành động mang tính đột phá của tỉnh về nguồn nhân lực, cải cách hành chính và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu… Đến năm 2020, thành phố Tây Ninh có 75% tiêu chí trở lên đạt đô thị loại II; đô thị Trảng Bàng, đô thị Hoà Thành lên Thị xã, đạt 75% tiêu chí của đô thị loại III và thị trấn Gò Dầu đạt tiêu chí đô thị loại IV, phát triển đô thị loại V theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030.

4- Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh uỷ, tôi sẽ góp phần cùng với các vị đại biểu Quốc hội tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm hiện nay, như: xử lý ô nhiễm môi trường, các biện pháp kéo giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chất lượng sống của người dân, các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đối với các cơ quan công quyền.

Để thực hiện những vấn đề trên, tôi rất mong được cô, bác, anh, chị em cử tri ủng hộ. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV, tôi xin hứa:

1- Chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, ghi nhận ý kiến và chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cử tri, thể hiện thật đầy đủ trách nhiệm là một đại biểu Quốc hội đối với cử tri; phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội cũng như thông tin kịp thời hoạt động của Quốc hội đến với cử tri.    

2- Dù ở cương vị nào tôi cũng quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung của dân tộc, của cộng đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không phụ lòng tin của cử tri gửi gắm cho chúng tôi.

Ứng cử viên TRẦN THỊ KIM SEN, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hoà Thành, huyện Hòa Thành.

Được Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, sau ba lần hiệp thương để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi.

Hôm nay đứng trước bà con cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIV như sau:

1. Với kinh nghiệm 9 năm trong Ngành Giáo dục, tôi sẽ chủ động góp ý với Bộ Giáo dục trong việc đổi mới chương trình giáo dục, giảm bớt kiến thức nặng về lý thuyết, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống; đổi mới công tác thi cử nhằm giảm áp lực thi cử cho học sinh và phụ huynh để con em chúng ta có thể phát triển trí tuệ một cách tốt nhất.

2. Kiến nghị với các cấp đưa khoa học kỹ thuật, máy móc vào nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tạo điều kiện cho bà con vay vốn làm ăn, tìm nguồn tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của bà con.

3. Tôi đặc biệt quan tâm tới các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp trong địa bàn huyện và tỉnh. Tôi sẽ cố gắng ra sức giám sát việc thực hiện các quy hoạch khu, cụm công nghiệp để góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống dân cư. Một vấn đề quan trọng nữa là đời sống của anh em công nhân về chế độ lương, bảo hiểm, hưu trí tốt hơn, làm sao để công nhân chúng ta có những khu nhà ở tiện nghi, có nhà trẻ để gửi con đi làm, bệnh viện, chợ búa thuận lợi.

4. Đối với địa phương chúng ta, tôi quan tâm đến các chính sách dân tộc. Tôi sẽ chủ động, tích cực giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc, bảo đảm quyền lợi của người dân tộc về chất lượng cuộc sống, về công ăn việc làm, về học tập nâng cao trình độ…

5. Một vấn đề mà cả xã hội quan tâm hiện nay là ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi sẽ cố gắng giám sát, làm tốt công tác thanh, kiểm tra các hoạt động nhà máy gây ô nhiễm môi trường cũng như các cơ sở sản xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến nghị việc xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về việc chấp hành các quy định về ATVSTP, bảo đảm ATVSTP.

6. Với vai trò là người phụ nữ, người mẹ, người con trong gia đình, tôi luôn quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em. Đối với phụ nữ tôi quan tâm đến sức khoẻ sinh sản, quan tâm đến vị thế người phụ nữ trong gia đình và công việc. Đối với người cao tuổi, tôi quan tâm đến các chế độ ưu tiên, về chế độ y tế, nơi sinh hoạt dành cho người cao tuổi. Đối với trẻ em tôi cố gắng kiến nghị, tham mưu với các cấp xây dựng và gây phong trào về các khu vui chơi, sinh hoạt lành mạnh, nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và chất lượng cuộc sống thật tốt.

Cuối cùng, với nhiệt huyết của sức trẻ, với mong muốn được góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước, tôi hy vọng được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi trở thành ĐBQH, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc khoa học, tôi sẽ thường xuyên liên hệ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri gửi đến với các ngành chức năng, đến với Quốc hội.

Ứng cử viên NGUYỄN MẠNH TIẾN, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương lựa chọn, tôi đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu tiếp tục về ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại tỉnh Tây Ninh.

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi tiếp tục làm ĐBQH khoá XIV, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm với nhân dân tỉnh Tây Ninh, tôi sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình để hoàn thành những công việc chủ yếu sau:

1. Cùng với các ĐBQH và với cương vị Phó Chủ nhiệm Uỷ bản Đối ngoại của Quốc hội, tôi tiếp tục tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bằng những chương trình, hành động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước, trong đó có Tây Ninh chúng ta.

2. Tôi sẽ bố trí lịch phù hợp để có nhiều dịp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của tất cả các cô bác, anh chị cử tri và cùng các ĐBQH của tỉnh nhà phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội cũng như các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân toàn tỉnh và đề nghị xem xét, giải quyết. Đồng thời, nghiên cứu và chuyển kịp thời đơn thư của công dân đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết đúng pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Tiếp tục kiến nghị với Quốc hội hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật.

3. Thời gian qua, Tây Ninh cùng cả nước đã có những bước phát triển quan trọng về kinh tế - xã hội, đem lại mức sống cao hơn cho người dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập tác động không nhỏ đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong những năm sắp tới, nước ta sẽ hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế, thời cơ nhiều nhưng thách thức cũng lớn, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ của toàn dân vào việc hoạch định, quyết định và thực thi chính sách, pháp luật, bảo đảm sự phát triển đem lại lợi ích tốt nhất cho các tầng lớp nhân dân. Theo đó, tôi sẽ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sửa đổi, bổ sung các chính sách kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế hiện nay của đất nước, cụ thể như sau:

a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp về kinh tế thị trường Việt Nam phù hợp với cam kết quốc tế nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng để các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước, chống lại tình trạng độc quyền, lũng đoạn thị trường gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

b. Kiên quyết nâng cao hiệu quả chi tiêu công, hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh và trách nhiệm xã hội của khu vực doanh nghiệp Nhà nước; tăng tính công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ hơn nhằm quản lý tốt việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính thật đồng bộ, hiệu quả; quan tâm đúng mức đến hệ thống chính quyền cơ sở.

c. Giải quyết hài hoà giữa phát triển nông nghiệp và công nghiệp, tích cực giải quyết những bất cập trong chính sách, pháp luật về đất đai, vấn đề quy hoạch phát triển ngành, vùng. Nhà nước cần tiếp tục ưu tiên cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, tăng hỗ trợ theo quy định quốc tế, thực hiện quyết liệt, thận trọng chương trình “xây dựng nông thôn mới” để thúc đẩy khu vực này phát triển theo hướng ổn định, bền vững; giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp sang công nghiệp.

d. Tăng cường đầu tư, thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, tích cực giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách đối với người có công, chính sách bảo hiểm trong lĩnh vực xã hội; kiên trì thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo bền vững thông qua việc bảo đảm giáo dục phổ thông, chăm sóc sức khoẻ cơ bản, nâng cao chất lượng đào tạo và dạy nghề, tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi, huy động nhiều nguồn lực thực hiện bảo trợ xã hội... để người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện nắm bắt cơ hội, tham gia lao động và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

đ. Giám sát, thúc đẩy thực hiện công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế “một cửa” ở cả 3 cấp, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho công dân. Kiên quyết chống lại các hành vi gây phiền hà và nhũng nhiễu người dân; Giám sát thúc đẩy giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo của công dân.

e. Đối với Tây Ninh, tiếp tục chương trình kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác, đầu tư, phát triển những thế mạnh của tỉnh nhà trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế này càng sâu, bằng nhiều hình thức như phối hợp tổ chức diễn đàn đầu tư, hội nghị xúc tiến đầu tư đến việc mời các nhà đầu tư riêng lẻ, có uy tín nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, như sorbitol- sản phẩm sau bột mì từ cây mì và tiến tới sản xuất bột vitamin C từ sorbitol...

4. Tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trên diễn đàn Quốc hội, tập trung đóng góp giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như: Đổi mới giáo dục, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường; giảm các án oan, sai; vấn đề an toàn giao thông...

5. Trong lĩnh vực chuyên sâu của mình tôi tiếp tục tham mưu, tham gia về công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam khi tham gia các hiệp ước, thoả thuận quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà đồng bào, đồng chí và cử tri đã động viên, chia sẻ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trọng trách trong nhiệm kỳ vừa qua.

BTNO

Cập nhật