BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giới thiệu đại biểu nữ tham gia ứng cử Quốc hội

Cập nhật ngày: 19/02/2011 - 12:58

Chiều 19.2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu là các tổ chức Hội tại 63 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước nhằm triển khai công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, nhằm phát huy quyền làm chủ của phụ nữ và vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong tham gia xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị xác định rõ yêu cầu nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, từ đó tích cực, tự giác tham gia bầu cử và trực tiếp đi bầu cử để thực hiện quyền công dân.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng nhằm tháo gỡ khó khăn của các cấp hội; chủ động, tích cực tham gia bầu cử đảm bảo đúng thời gian và luật định, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử cũng như đảm bảo tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 đạt từ 30% trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị các cấp Hội nghiên cứu, quán triệt kỹ quy trình hiệp thương; xây dựng kế hoạch hướng dẫn tham gia bầu cử; phát huy vai trò thành viên Uỷ ban bầu cử và Ban bầu cử; tích cực chủ động tham gia có chất lượng, hiệu quả các kỳ hiệp thương.

Đặc biệt, các cấp Hội cần tích cực chuẩn bị nguồn nhân sự nữ và chủ động đề xuất, giới thiệu với Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử trong quá trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; tham mưu với cấp ủy, trao đổi với Mặt trận và thành viên Uỷ ban bầu cử về sắp xếp nhân sự nữ trong các đơn vị bầu cử đảm bảo Bình đẳng giới.

Lãnh đạo các cấp Hội cần đặc biệt lưu ý việc động viên cử tri nữ chủ động, tích cực, tự giác tham gia bầu cử và trực tiếp đi bầu cử. Hội phụ nữ các cấp cũng cần có các hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử viên; tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, tạo không khí ngày bầu cử như một ngày hội của toàn dân.

(Theo TTXVN/Vietnam+)