Gò Dầu, Hoà Thành: Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai

Cập nhật ngày: 06/03/2013 - 05:29

(BTNO)- UBND huyện Gò Dầu vừa tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã/thị trấn đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu đã được nghe ông Mai Văn Phuộng- Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Gò Dầu triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của UBND huyện Gò Dầu và bảng báo cáo về các nội dung cơ bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên môi trường.

Toàn cảnh cuộc họp.

Dự thảo sửa đổi Luật đất đai gồm 14 chương và 206 điều- tăng 7 chương và 60 điều so với Luật đất đai năm 2003. Dự thảo được lấy ý kiến qua các hình thức như: góp ý bằng văn bản gửi về Phòng Tài nguyên môi trường huyện; góp ý trực tiếp thông qua hội nghị của các cơ quan, đoàn thể, tổ dân cư tự quản, khu phố. Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: UBND huyện và các xã, thị trấn; Các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, Tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các tầng lớp nhân dân trong huyện Gò Dầu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nhu- PCT UBND huyện Gò Dầu nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với những vấn đề liên quan đến đất đai. Bằng nhiều hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đông đủ.

Công Kha

* UBND huyện Hòa Thành cũng vừa triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cho cán bộ lãnh đạo, đại diện cấp ủy và thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Ông Trần Ngọc Dư- Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi, với nhiều hình thức thích hợp nhất để các tầng lớp nhân dân góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành dân chủ, nghiêm túc, công khai, khoa học. Các ý kiến đóng góp của nhân dân được tổng hợp đầy đủ, chính xác và gửi đến cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc.

Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản, hiệu lực thi hành và kỹ thuật trình bày, các quy định của Luật; báo cáo tóm tắt của Bộ Tài nguyên môi trường về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Dự thảo cũng yêu cầu, dựa vào thực tiễn trong quá trình thi hành Luật đất đai trước đây, ở các địa phương, đơn vị có phát sinh những vấn đề nào vướng mắc, khó khăn cần nghiên cứu giải quyết thì đóng góp để có hướng sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận tiện hơn cho nhân dân...

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến ngày 15.3.2013.

Nguyễn An


Liên kết hữu ích