Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Gò Dầu: 543 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn được tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú 

Cập nhật ngày: 13/04/2021 - 14:57

BTNO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Gò Dầu đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026.

MTTQ VN xã Bàu Đồn tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Đến nay, UB. MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Gò Dầu đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với 63 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 480 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, lấy ý kiến cử tri trong địa bàn huyện là 454 người, gửi hồ sơ đến các địa phương ngoài huyện 89 người.

Toàn huyện Gò Dầu đã tổ chức 96 điểm, với gần 6.500 đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, các xã và thị trấn. Kết quả, các ứng cử viên đều có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đạt 100%.

Trọng Cầu