Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Gò Dầu: Bổ nhiệm cán bộ tại Trung tâm phát triển quỹ đất và phòng Nội vụ, Tài nguyên& Môi trường 

Cập nhật ngày: 08/11/2021 - 19:41

BTNO - Sáng 8.11, ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định cho ông Đặng Tấn Bạo.

Theo đó, trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tấn Bạo- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển quỹ đất, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; ông Lê Minh Hiếu- Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; ông Đoàn Đức Duy- Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng; ông Tô Hữu Lộc- Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng; bà Tô Thanh Hiền- Chuyên viên Phòng Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5.11.2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trọng Cầu