Gò Dầu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn thanh niên 

Cập nhật ngày: 13/07/2020 - 21:30

BTNO - Sáng 13.7.2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Dầu mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2020.

Tham dự lớp học có hơn 80 học viên là Bí thư, Phó Bí thư đoàn trực thuộc các xã, thị trấn, ấp khu phố và Đoàn trường trên địa bàn.

Đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn.

Trong thời gian là 5 ngày (từ 13-17.7), các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu một số nội: vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt NamCùng với đó là nội dung thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cùng báo cáo phụ khóa về Lịch sử Đảng bộ huyện Gò Dầu..v..vv…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp người học nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Công Kha