baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ cơ sở có chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 02/12/2011 - 11:38

Ngày 1.12.2011, Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu sơ kết một năm thực hiện chuyên đề, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Báo cáo của Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu cho biết, Đảng bộ huyện Gò Dầu có 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ, trong đó gồm 11 đảng bộ, 40 chi bộ cơ sở. Trong 11 đảng bộ cơ sở có 137 chi bộ trực thuộc, với 1.936 đảng viên; trong đó 13 chi bộ trực thuộc hai Đảng bộ cơ sở Công an và Quân sự; 124 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), với phương châm hướng về cơ sở, ngày 19.11.2010, Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu chủ trì và phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở hội nghị giao ban chuyên đề về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Kết quả sau hội nghị này, đầu năm 2011, các chi uỷ chi bộ đều xây dựng và thực hiện tốt chương trình làm việc của chi uỷ, chi bộ đề ra.

Bí thư Huyện ủy Gò Dầu Diệp Thị Hiệp trao huy hiệu 40 - 50 tuổi Đảng cho đảng viên chi bộ ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

Từ đó đến nay, nhìn chung việc tổ chức sinh hoạt của các cấp uỷ, chi bộ đảm bảo nề nếp; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị để thu hút tập hợp, phát động mọi tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Hầu hết các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, ổn định tư tưởng đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị của các cấp uỷ Đảng, đảng viên trước những diễn biến tình hình trong nước và thế giới. Đa số đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, gương mẫu đi đầu trong công tác và sinh hoạt. Ở các chi bộ ấp, khu phố giải quyết hoặc báo cáo cấp trên những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Chi bộ cơ quan cấp xã, thị trấn, công an, quân sự tập trung nhiều hơn cho điều hành, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Việc cử Hiệu trưởng các trường học đảm nhiệm nhiệm vụ bí thư chi bộ theo quy định đã củng cố, làm tăng hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong trường học. Cũng từ khi tổ chức hội nghị chuyên đề đến nay, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc có chuyển biến tích cực, đảm bảo được những nội dung cơ bản trong sinh hoạt Đảng; khắc phục tình trạng xơ cứng trong điều hành sinh hoạt của chi uỷ; dân chủ trong sinh hoạt mở rộng; nguyên tắc phê bình, tự phê bình thực hiện có tiến bộ. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo. Đảng viên thuộc các chi bộ ấp, khu phố tham gia sinh hoạt hằng tháng đạt từ 80- 95%. Đảng viên các Chi bộ Công an, Quân sự, Trường học đạt từ 95-100%.

Tuy nhiên, qua một năm triển khai thực hiện chuyên đề, cùng với những mặt làm được, huyện Gò Dầu cũng còn những mặt chưa được: Một số chi bộ do cấp uỷ tập trung nhiều cho công tác chuyên môn, việc sản xuất kinh doanh nên chưa có sự quan tâm đúng mức cho công tác xây dựng Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, một số chi bộ chưa dành thời gian cho công tác chính trị tư tưởng và đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác Đảng. Một số chi bộ chưa kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tư tưởng của quần chúng. Công tác phát triển Đảng ở một số nơi còn thấp, nhất là các chi bộ ấp, khu phố (do phần lớn các chi bộ hết nguồn). Một số chi bộ chưa đề ra biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt, chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình. Phần lớn đảng viên trẻ ít phát biểu, thảo luận, góp ý. Hiện tượng cấp dưới không dám phê bình cấp trên, cán bộ không dám phê bình lãnh đạo còn xảy ra, nhất là ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… Việc cử giám đốc, hoặc phó giám đốc doanh nghiệp đảm nhiệm chức bí thư chi bộ thực hiện chưa đúng theo quy định, nên hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong các doanh nghiệp chưa cao.

D.H