BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Cơ bản hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử

Cập nhật ngày: 23/03/2016 - 06:00

Toàn huyện có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện. Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập các Tiểu ban và 11 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; 73 Ban bầu cử của 73 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đoàn giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với Uỷ ban bầu cử huyện Gò Dầu.

Việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử, nộp hồ sơ của người ứng cử được tổ chức thực hiện đúng quy định và tiến độ về thời gian.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần II, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, so với số lượng thông báo phân bổ là 70 người. Trong đó có 30 người là nữ, trẻ dưới 35 tuổi là 21 người, ngoài Đảng 8 người.

Số đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND xã hiện tại là 403 người, so với số lượng thông báo phân bổ đại biểu HĐND xã trên địa bàn huyện là 504 người; riêng xã Phước Trạch chưa tổng hợp báo cáo. Trong số 403 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã ở huyện Gò Dầu có 181 đại biểu nữ, 152 đại biểu trẻ dưới 35 tuổi, 103 đại biểu ngoài Đảng.

Theo ông Lê Văn Khôi – Phó chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử huyện, hiện tại huyện đã rà soát cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Huyện đề nghị cấp bổ sung 13 thùng phiếu chính, 72 thùng phiếu phụ. Để phù hợp với thực tế tại địa phương, huyện Gò Dầu cũng đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh và Sở Nội vụ cấp mới 82 con dấu “Tổ Bầu cử” và 82 con dấu “Tổ bầu cử … đã bỏ phiếu” .

Trong đợt giám sát của Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh về tiến độ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở huyện Gò Dầu hôm 21.3, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực chuẩn bị công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện Gò Dầu và chỉ đạo, huyện cần tập trung triển khai tốt việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu.

Ông Thắng yêu cầu phải rà soát kỹ, nhất là tại các xã có khu công nghiệp để đảm bảo chính xác số lượng cử tri, từ đó đảm bảo đúng và đủ số khu vực bỏ phiếu theo quy định của Luật; khẩn trương tổ chức việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức tốt Hội nghị Hiệp thương lần thứ III.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đặc biệt lưu ý, huyện Gò Dầu cần quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, làm cho cử tri thông hiểu về ý nghĩa cuộc bầu cử, phát huy cao vai trò trách nhiệm trong việc lựa chọn người xứng đáng đại diện cho quyền lợi, ý chí và nguyện vọng của mình; rà soát kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, đảm bảo an toàn trên địa bàn.

Phương Nguyệt