BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Còn nhiều vấn đề trật tự xã hội diễn biến phức tạp

Cập nhật ngày: 26/06/2009 - 09:52

Báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện Gò Dầu khoá IX (nhiệm kỳ 2004-2011) trong hai ngày 25-26.6, UBND huyện cho biết, tình hình kinh tế –xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong 6 tháng đầu năm 2009 tiếp tục đạt được một số kết quả đáng kể.

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2008-2009 trên 12.343 ha, tăng 2,86% so với kế hoạch, năng suất bình quân trên 5 tấn/ha, sản lượng lúa đạt được 36.917 tấn. Đến nay vụ hè thu đã xuống giống được trên 9.463 ha, đạt trên 94% so với kế hoạch. Các dự án kinh tế được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường thực hiện đúng tiến độ và đã hoàn thành giếng tập trung đưa vào sử dụng, giúp người dân có thêm nguồn nước sạch trong sinh hoạt. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt được 138 tỷ đồng, tăng hơn cùng kỳ 4,39%. Lĩnh vực công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ đều đạt kế hoạch. Các thành phần kinh tế đã đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh. Giá trị công nghiệp-xây dựng đạt 51,07% kế hoạch năm. Giá trị thương mại-dịch vụ đạt 54,85% kế hoạch năm, tăng hơn cùng kỳ 7,13%. Thực hiện tốt việc rà soát thống kê, xác minh làm rõ các trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, nhất là đất đai ngày càng đi vào nề nếp ổn định. Tuy có gặp khó khăn, nhưng huyện đã cố gắng đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng được các nhu cầu chi thường xuyên.

Về văn hoá-xã hội, được công nhận hai trường đạt chuẩn quốc gia và đang tiếp tục xây dựng để đề nghị công nhận 3 trường đạt chuẩn quốc gia, giải quyết việc làm được 957 lao động, kéo giảm được 138 hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

Tuy nhiên trong nửa năm qua, huyện Gò Dầu cũng còn một số mặt chưa làm được: Việc đầu tư và hướng dẫn cho nông dân chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp còn hạn chế và mang tính tự phát; tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; công tác thu ngân sách còn thấp so với kế hoạch đề ra; dự án Khu Liên hợp công nghiệp-đô thị-dịch vụ Phước Đông-Bời Lời tuy đã tích cực vận động, thuyết phục nhưng đa số người dân có đất bị thu hồi chưa đồng tình với giá cả bồi thường; số lượng học sinh bỏ học vẫn còn cao; huy động học sinh THCS bỏ học trở lại trường chưa hiệu quả; tình hình tệ nạn xã hội, trộm cắp, cờ bạc, mãi dâm và buôn lậu còn diễn biến phức tạp.

D.H