BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Công tác chuẩn bị bầu cử được tiến hành đúng quy định

Cập nhật ngày: 28/04/2016 - 03:59

Công tác thông tin tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự được các cơ quan chức năng chủ động, tích cực thực hiện. Công tác rà soát lập danh sách cử tri được triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở quyết định phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thành lập 82 tổ bầu cử đúng theo luật định.

Cử tri khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu xem danh sách cử tri.

Huyện Gò Dầu có 9 xã, thị trấn được chia làm 11 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện. Trong đó có xã Thạnh Đức và thị trấn Gò Dầu, mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử; còn lại 7 xã mỗi xã một đơn vị. Qua hiệp thương lần thứ ba, huyện lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm 61 người, để cử tri bầu chọn 36 đại biểu. Về cơ cấu, ứng cử viên (ƯCV) nữ chiếm 45, 9%; trẻ 31,1%; ngoài Đảng 9,83%; có 15/36 vị tái cử, tỷ lệ 41,67%.

Trong 11 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện có 3 đơn vị có 7 ƯCV/đơn vị, qua bầu cử mỗi đơn vị chọn 4 đại biểu; còn lại 8 đơn vị có 5 ƯCV/đơn vị, qua bầu cử chọn 3 đại biểu/đơn vị. Đến nay danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện ở 11 đơn vị đã được thành lập và công bố.

Đối với cấp xã, thị trấn, qua hiệp thương lần thứ ba, danh sách ƯCV đại biểu HĐND xã, thị trấn của toàn huyện là 470 vị, để cử tri bầu chọn 279 đại biểu. Về cơ cấu, ƯCV nữ chiếm 37,87%; trẻ 35,74%; ngoài Đảng 26,81%; tái cử 140/279 vị, tỷ lệ 29,79%. Toàn huyện có 73 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Được biết, đối với bầu cử đại biều HĐND tỉnh, huyện Gò Dầu được chia hai đơn vị bầu cử là số 6 và số 7. Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh. Đơn vị bầu cử số 7 các xã, thị trấn còn lại của huyện (Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn và thị trấn Gò Dầu).

Tổng số cử tri toàn huyện (tính đến ngày 27.4.2016) là 116.502 người, trong đó nam 57.162 người, nữ 59.340 người.

Ông Lê Văn Khôi cho biết thêm, trong thời gian tới, huyện Gò Dầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước ngày bầu cử; Tổ chức hội nghị ứng cử viên tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; Tiếp tục rà soát danh sách cử tri; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn; Công bố và niêm yết danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các địa bàn dân cư…

D.H