BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế 

Cập nhật ngày: 12/04/2024 - 11:21

BTNO - Chiều 11.4, Ban Pháp chế HĐND huyện Gò Dầu tổ chức đoàn giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế và đề án vị trí việc làm đối với UBND huyện từ năm 2021 đến quý I.2024.

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện

Ông Đỗ Định Thông- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát. Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; bà Vương Thị Thuý Oanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Làm việc với đoàn giám sát có bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ngành có liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện, số lượng cán bộ, công chức được tuyển dụng trên địa bàn huyện trong năm 2021 là 280 biên chế (cấp huyện 82, cấp xã 198), năm 2022 là 281 biên chế (cấp huyện 80, cấp xã 201 biên chế), năm 2023 là 277 biên chế (cấp huyện 82, cấp xã 198), năm 2024 là 267 biên chế (cấp huyện 80, cấp xã 187). Tính đến ngày 1.1.2024, toàn huyện có 1.216/1.448 viên chức đang làm việc.

UBND huyện thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức cấp huyện theo đúng vị trí việc làm tại Quyết định số 2878/QĐ-UBND, ngày 25.11.2020 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND huyện Gò Dầu. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức được tuyển dụng chưa bảo đảm số lượng theo phân bổ của cấp trên.

Thay mặt đoàn, ông Đỗ Định Thông- Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, triển khai kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức kịp thời bổ sung cho các đơn vị còn thiếu biên chế, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trọng Cầu