Gò Dầu: Hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng, Nhà văn hóa ấp hiệu quả chưa cao 

Cập nhật ngày: 14/05/2022 - 10:39

BTNO - Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gò Dầu do ông Lâm Sơn Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân huyện về hoạt động điều hành của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng; Nhà văn hóa ấp trên địa bàn.

Ông Lâm Sơn Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Tiếp làm việc với đoàn có bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại diện UBND huyện cho biết hiện nay trên địa bàn có 8/9 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng các xã, thị trấn đạt chuẩn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng thị trấn chưa đạt chuẩn) và 30 Nhà văn hóa ấp, liên ấp của 8 xã nông thôn mới (20 Nhà văn hóa ấp, 10 nhà văn hóa liên ấp).

Hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng, Nhà văn hóa ấp, liên ấp ổn định, sôi nổi; học tập cộng đồng được quan tâm bước đầu phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, đóng góp tích cực vào các phong trào, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiện, hoạt động điều hành của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng; Nhà văn hóa ấp còn gặp nhiều khó khăn như: chưa khai thác tối đa giá trị cơ sở vật chất hiện có phục vụ nhu cầu thực tiễn tại địa phương; nội dung, phương thức hoạt động chưa đa dạng, phong phú, thiếu sức hút dẫn đến hiệu quả chưa cao; hoạt động Nhà văn hóa ấp, liên ấp chưa được duy trì thường xuyên, công tác tuyên truyền chưa kịp thời, chưa chủ động các hoạt động văn hóa, văn nghê, thể dục, thể thao.

Hữu Bảo