BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Cập nhật ngày: 28/07/2012 - 04:48

(BTNO)- Nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống ngành Công tác tư tưởng văn hoá của Đảng, huyện Gò Dầu đã tổ chức buổi họp mặt, toạ đàm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành qua những chặng đường phát triển cùng với những bài học kinh nghiệm quí báu. Đến dự buổi toạ đàm có ông Trịnh Văn Phước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Ông Trịnh Văn Phước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu trước hội nghị

Cách đây 82 năm, ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1.8" nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1.8, ngày đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công - nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1.8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Từ năm 1975 đến nay, công tác tuyên giáo đã góp phần hình thành và phát triển đường lối đổi mới, cổ vũ và củng cố niềm tin vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; từng bước tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển đường lối, xây dựng luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, hình thành hệ thống các quan điểm của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

Trong thời gian qua, cùng với các ngành khác trong hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo huyện Gò Dầu tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân, góp phần tạo nên thắng lợi cho công cuộc đổi mới ở địa phương.

Buổi toạ đàm có nhiều ý kiến đóng góp về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; cần nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới…

Nguyễn Bình