BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Khảo sát hoạt động của thường trực HĐND các xã, thị trấn

Cập nhật ngày: 10/03/2015 - 05:19

Đợt khảo sát tiến hành đến ngày 11.3.2015. Dẫn đầu đoàn làm việc là ông Lê Văn Sỹ- Chủ tịch HĐND huyện.

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND xã cẩm Giang.

Đoàn đã đến khảo sát tình hình hoạt động của HĐND các xã Cẩm Giang, Thạnh Đức và Hiệp Thạnh. Qua các buổi làm việc cho thấy, đa số HĐND các xã đều hoạt động tốt và đúng theo quy chế, có khắc phục những khuyết điểm của năm 2014. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế mà Thường trực HĐND huyện nhắc nhở cho thường trực HĐND các xã, trong đó cần thực hiện nhanh và tốt hơn việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc để tránh phiền hà cho người dân.

Việc khảo sát sẽ giúp cho thường trực HĐND huyện nắm rõ hơn những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của thường trực HĐND các xã, thị trấn trong thời gian qua. Từ đó, có những hướng dẫn, tháo gỡ để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Trọng Cầu