Gò Dầu: Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và HĐND, UBND, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân 

Cập nhật ngày: 19/06/2021 - 08:47

BTNO - Ngày 18.6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Dầu và HĐND, UBND, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn huyện phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đẩy mạnh thực hiện về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp tuyên truyền, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xây dựng các nội dung phối hợp thực hiện một cách cụ thể, sát hợp tình hình thực tiễn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái cản trở việc thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Lý Tài